Dzień tolerancji, otwartości i szacunku wobec osób z niepełnosprawnościami

                   3 grudnia zwraca się uwagę na wyzwania, przed którymi stają każdego dnia osoby z niepełnosrawnościmi oraz ich bliscy. W tym dniu warto zadbać o szerzenie postaw akceptacji odmienności, tolerancji i zrozumienia osób z dysfunkcjami, wspierania ich w rozwoju i osiąganiu satysfakcji w życiu. Niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji. Ideą tego święta jest zwiększenie świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia społecznego oraz zwrócenie uwagi na bariery, z którymi się borykają . Realizacja praw osób z niepełnosprawnościami to likwidacja istniejących przeszkód oraz tworzenie jak najlepszych warunków wsparcia.
            Co nas łączy?
            Niektórzy ludzie nie rozumieją osób, nic nie wiedzą o ich codziennym życiu.  Nasze negatywne postawy wobec osób niepełnosprawnych, jak pisze Joanna Kossewska, spowodowane są brakiem doświadczeń i wzajemnych kontaktów,  brakiem treningu w zakresie wzajemnej komunikacji, brakiem umiejętności zachowania się wobec osób niepełnosprawnych.  Aby temu zapobiegać, powinniśmy uczyć i uwrażliwiać  zarówno siebie, jak i innych, przypominać o tym, że osoby z niepełnosprawnościami istnieją i że mają takie same prawa, pragnienia i marzenia jak osoby w pełni sprawne.
          Warto w tym miejscu przypomnieć kampanię „Więcej nas łączy niż dzieli...”, która obrazuje prawdę o tym, że świat pełnosprawnych i świat ludzi z niepełnosprawnościami to w wielkim stopniu ta sama rzeczywistość. W moim poczuciu bardzo trudno jest wyznaczyć sztywną granicę. Czy ja sam jestem aż tak „pełnosprawny”, jeśli się mnie porówna z wybitnym naukowcem poruszającym się na wózku? Przecież nie mam tak wybitnego umysłu, za to mam nadwagę, która strasznie utrudnia mi życie. Ujmuję słowo „pełnosprawność” w cudzysłów. Chciałbym, żeby nasza kampania pokazała, iż ludzie bardzo się różnią fizycznie i psychicznie, ale jednocześnie mają wiele ze sobą wspólnego – zarówno jeśli chodzi o codzienne problemy, jak i radości. Mało tego, te problemy, bariery, dotyczą wszystkich. Może nie jeździsz na wózku, ale masz małe dziecko w wózku. I nagle pojawiają się schody... – mówi Jan Domaniewski, współtwórca kampanii.
          Może warto z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizować w swojej szkole warsztaty sensoryczne, takie jak rysowanie stopą, układanie wieży z drewnianych klocków czy „węża” z domina w rękawicach kucharskich? Tego typu ćwiczenia uwrażliwią uczniów i pokażą im, że wszystkie czynności wykonywane z ograniczoną możliwością ruchów palców nie są proste. Wymagają więcej czasu, wytrwałości, czasami pomocy lub wsparcia drugiej osoby, aby stały się wykonalne. Dla osób z niepełnosprawnościami ważne są zrozumienie, cierpliwość i akceptacja.
          Z kolei uwrażliwienie uczniów na problemy osób niewidomych umożliwi zwiedzenie Niewidzialnej Wystawy. To wyjątkowa interaktywna podróż w świat całkowitej ciemności, podczas której można sprawdzić, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłów słuchu, dotyku i węchu. Przewodnikami wystawy są osoby niewidome lub niedowidzące, wprowadzające odwiedzających w podróż, która może odmienić sposób patrzenia na świat. Czy godzina bycia niewidomym może otworzyć oczy?
                Ciekawa inicjatywa
          Osoby z niepełnosprawnościami mają różne talenty, uczą się, pracują, odnoszą sukcesy. Przykładem są chociażby Spółdzielnie Socjalne, takie jak CIEKAWA Spółdzielnia Socjalna w Gdańsku, prowadząca kawiarnię oraz kuchnię. W ten sposób oferuje miejsca pracy dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną wychodzących z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podobne inicjatywy dają szansę na nową jakość życia zatrudnionym osobom z niepełnosprawnościami – stanowią realizację zadań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia, prawa do godności i samodzielności. Może zatem warto sprawdzić, czy w Państwa okolicy jest ciekawa okazja, aby nie tylko wypić pachnącą kawę i zjeść pyszne domowe ciasto, ale przede wszystkim dostrzec to, co nas łączy?

Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny. Pamiętajmy i wykazujmy empatię wobec osób z niepełnosprawnościami nie tylko dziś, lecz każdego dnia.

źródło: www.operon.pl