Egzamin maturalny w formule 2023 - informacja CKE

W związku z zakończeniem prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 (absolwentów 4-letniego LO oraz 5-letniego technikum) Centarlna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła harmonogram kolejnych działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023), przygotowany przez CKE.

1. Propozycje aneksów do Informatorów o egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 - 25 lutego 2022 r. (piątek) na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Informatory, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

2.  Arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w Formule 2023, zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych - 4 marca 2022 r. (piątek) na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Materiały dodatkowe, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

3.  Szkolenia dla egzaminatorów oraz kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego - od października 2021 r. okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów oraz sesje doszkalające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego w Formule 2023. Szkolenia egzaminatorów będą również prowadzone po wakacjach (od września 2022 r.), do końca marca 2023 r.

4. Materiały dodatkowe dla nauczycieli języka polskiego - począwszy od 13 stycznia 2022 r. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Materiały dodatkowe, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

5. „Matura próbna” z OKE - od 28 do 30 września 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski) na poziomie podstawowym.

6. „Matura próbna” z CKE - od 12 do 22 grudnia 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania próbnej matury zostanie udostępniony w listopadzie br.

7. Spotkania z doradcami metodycznymi, nauczycielami oraz wydawcami - eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych prowadzą liczne spotkania dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023. Od kwietnia do czerwca 2021 r. eksperci CKE prowadzili spotkania dotyczące nowej formuły egzaminu maturalnego przeznaczone dla przedstawicieli wszystkich wydawców podręczników do przedmiotów, z których przeprowadzany jest egzamin maturalny. W lutym i marcu 2022 r. planowane jest przeprowadzenie serii spotkań z ekspertami i doradcami ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli z terenu całego kraju, dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Więcej szczegółowych informacji na stornie: Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej