NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE - spotkanie doradców zawodowych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Nowoczesne doradztwo zawodowe”
Termin spotkania: 04.12.2023 r. ( 9:00 - 13.30)
Miejsce spotkania: Aula w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie ul. Gnieźnieńska 8, 75-736 Koszalin

Harmonogram konferencji

Godzina

Temat

Prowadzący

08:30 – 09:00

Przyjazd uczestników

09:00 – 09:10

Powitanie uczestników i rozpoczęcie spotkania

Tomasz Lampkowski

Dyrektor ZS 10                  Magdalena Świerkowska-

Stankiewicz / Anna Kęcińska

09:10 – 10:10

Moduł I: Kompetencje cyfrowe

Tomasz Dudziński

10:10 – 10:30

Przerwa kawowa i networking

10:30 – 11:20

Moduł II: Praca przyszłości

Tomasz Dudziński

11:20 – 11:30

Przerwa

11:30 – 12:10

Moduł III: Mapa Karier – prelekcja online "Kompleksowe i angażujące doradztwo zawodowe z Mapą Karier"

Klaudia Stano

12:10 – 12:30

Wystąpienie pracownika CIIPKZ - Przedstawienie oferty wsparcia szkolnych doradców zawodowych przez doradców zawodowych

Magdalena Świerkowska- Stankiewicz / Anna Kęcińska

 

12:30 – 12.50

Dyskusja i wymiana doświadczeń – zgłaszanie propozycji tematyki kolejnych spotkań

Magdalena Świerkowska- Stankiewicz / Anna Kęcińska                    Magdalena Radko

12:50 – 13:00

Podziękowania i zakończenie spotkania.

Magdalena Świerkowska- Stankiewicz / Anna Kęcińska

 

Tomasz Dudziński - doradca zawodowy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

Anna Kęcińska - doradca zawodowy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Centrum Informacji i Planowania Kariery

Magdalena Świerkowska- Stankiewicz - doradca zawodowy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

Klaudia Stano - przedstawicielka Mapy Karier - prelekcja on-line

Magdalena Radko - doradca metodyczny Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie