"Od grosika do złotówki"

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza nauczycieli do udziału w projekcje "Od grosika do złotówki". Celem projektu jest zwiększenie skuteczności i dostępności edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole podstawowej oraz podniesienie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poprzez dostarczenie im innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

Więcej informacji na stronie www: Od grosika do złotówki (junior.org.pl)