Ogólnopolska Konferencja Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży

 

1 czerwca 2023 roku, w auli Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Kwiatkowskiego, odyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży" .

Organizatorami konferencji byli: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej, Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

W konferecji wzięli udział nauczyciele, a także ucniowie szkół ponadpodstwowych.

Konferencję otworzyli  prorektor ds. studenckich prof. nadzw dr hab. inż. Tomasz Królikowski oraz  dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej prof. nadzw. dr hab. Michał Polak.

Konferencja miała miała wymiar zarówno naukowy, jak i praktyczny. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się eksperci, badacze oraz pracownicy służb mundurowych, takich jak: policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pracownicy Urzędu Celnego, funkcjonariusze Centrum Szkolenia Sił Powietrznych i Straży Granicznej.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów między innymi na temat:

Rola i znaczenie policji w walce z cyberzagrożeniami

Cyberprzemoc. Jak z nią walczyć?

Hazard w sieci. Cyberbezpieczeństwo i rola KAS jako prewencji

Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni – kryminologiczne ujęcie przestępstwa handlu ludźmi

Wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa Polski

Cyberagresja w grach komputerowych

Na konferecji poruszano bardzo ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa w sieci i  zagrożeń z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Z pewnością warto wiedzę przekazaną przez prelegentów na konferencji upowszechniać wśród wszystkich nauczycieli i uczniów.