Ogólnopolski konkurs grantowy na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej

 

KOMUNIKAT

MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI DS. MIGRACJI (IOM) – AGENDY ONZ

w sprawie ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu grantowego na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej.

 

  1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) - część Systemu Narodów Zjednoczonych, założona w 1951 r., w Polsce działa od 1992 r.

  1. CEL KONKURSU, REZULTATY

Konkurs ma na celu wspieranie zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na pochodzenie.

Celem działań finansowanych w ramach konkursu grantowego jest wspieranie integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym, tworzenie inkluzyjnego, otwartego i bezpiecznego środowiska szkolnego.

Działania mogą obejmować między innymi: zajęcia w szkołach, pikniki, zawody sportowe, gry miejskie, zajęcia teatralne, artystyczne, warsztaty rękodzieła. Działania muszą zakładać udział zarówno dzieci ze społeczności lokalnej jak i migranckiej, mogą zakładać zaangażowanie rodziców.

  1. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs grantowy skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz organizacji działających w środowisku szkolnym.

  1. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ

Na realizację działań wnioskodawca może uzyskać środki finansowe w maksymalnej wysokości 9 000,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany. Konkurs jest finansowany przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji.

  1. APLIKOWANIE

W celu otrzymania dokumentów konkursowych (budżet, formularz wniosku online lub dokument word, Conformity Form - deklaracja), należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: aszlezinger@iom.int z tytułem maila: KONKURS GRANTOWY.

Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej IOM pod adresem https://poland.iom.int/pl/zapytania-ofertowe.