Ogólnopolski program edukacyjny Szkoła Dialogu

Forum Dialogu zaprasza do udziału w programie edukacyjnym Szkoła Dialogu, którego celem jest zapoznanie uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana. W semestrze jesiennym 2021 organizatorzy zaproszają do wzięcia udziału w warsztatach w formie stacjonarnej, które przyjadą poprowadzić na terenie szkoły trenerzy i trenerki Forum Dialogu. W przypadku braku możliwości realizacji warsztatów w formie stacjonarnej na terenie szkoły w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej poprzez platformę Zoom.

Adresaci programu:

  • grupy uczennic i uczniów w wieku 13-19 lat ze szkół podstawowych (7 i 8 klasy), ponadpodstawowych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii/wychowawczych
  • młodzież z placówek zlokalizowanych w miejscowościach i wsiach, które przed II wojną światową zamieszkiwali Żydzi
  • grupy liczące pomiędzy 15 a 30 osób

Warunki udziału w programie:

  • udział w programie Szkoła Dialogu jest bezpłatny
  • na program składają się 4 spotkania: w trybie zdalnym na każde z nich należy przewidzieć 2,5 godziny, a w trybie stacjonarnym 4,5 – 5 godzin zegarowych
  • zadaniem uczniów będzie przygotowanie wycieczki po miejscach związanych z lokalną społecznością żydowską w formie wirtualnej lub spaceru w przestrzeni miejscowości, w zależności od preferencji grupy i nauczyciela oraz aktualnych zasad bezpieczeństwa
  • projekty realizowane w ramach programu wezmą udział w konkursie na najlepsze upamiętnienie. Zarówno każdy uczeń, jak i każda placówka uczestnicząca w Szkole Dialogu otrzyma pakiet upominków

Szczegóły: http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/zglos-szkole/

Zgłoszenie: http://tiny.cc/Zgloszenie_do_SD