Rozwijam i wzmacniam kompetencję: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Fundacja Leader100 udostępnia wszystkim szkołom i rodzinom w Polsce we wspólnej akcji z Ministerstwem Edukacji i Nauki materiały pomagające w pracy wychowawczej.

Materiał składa się z sześciu zestawów dla dzieci w wieku 6−7 lat i 8−9 lat oraz dla młodzieży w przedziałach wiekowych:  10−11, 12−13, 14−15, 16−18 lat.

Służy wspomaganiu rozwoju tzw. kompetencji miękkich, kształtowanych w wyniku czynności życia codziennego, na skutek utrwalania pozytywnych nawyków, takich jak: podejmowanie odpowiedzialności za wykonaną pracę, odpowiedni sposób informowania o wykonanych zadaniach, utrzymanie porządku w swoim otoczeniu.


Materiały są dostępne na stronie Fundacji Leader 100