Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Tematem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest przesłanie „Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem”.

Pandemia koronowirusa, wojna na Ukrainie a w jej konsekwencji tysiące uchodźców przebywających na terenie Polski, zachwiało poczucie bezpieczeństwa wielu osób, w tym też naszych wychowanków.  Dodatkowo dzieci są świadkami rodzinnych kryzysów z powodu  trudnej sytuacji ekonomicznej. Według danych WHO nastąpił wzrost zaburzeń lękowych i depresyjnych (już przed pojawieniem się pandemii, co ósma osoba na świecie doświadczała zaburzeń psychicznych). Równocześnie zmniejszył się dostęp do specjalistów udzielających wsparcia oraz leczących choroby psychiczne.

W Polsce obecnie rozwijany jest model psychiatrii środowiskowej, tworzone są kolejne Centra Zdrowia Psychicznego dla dorosłych a także dzieci i młodzieży. Jednak wciąż potrzebny jest większy zakres finansowania usług na rzecz zdrowia psychicznego oraz zwiększanie dostępu do specjalistów udzielających wsparcia oraz wykwalikowanych lekarzy psychiatrów.

Potrzebujemy mówić o promocji i ochronie zdrowia psychicznego, czynić z niego jeden z priorytetów w podejmowanych działaniach – nie tylko w obszarze edukacji. Dbanie o dobre samopoczucie oraz zdrowie psychiczne powinno być stałym elementem naszego życia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pedagogom, psychologom szkolnym, nauczycielom Centrum Edukacji Nauczycieli organizuje w dniu 29 października konferencję dot. tej problematyki –„Jajko czy kura. Uzależnienia a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”.

Zachęcamy do zapoznawania się z dostępnymi na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji materiałami oraz dostępnymi rekomendowanymi programami profilaktycznymi.

Materiały ORE:

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – materiały do pobrania

Promocja zdrowia w szkole – materiały do pobrania

Strona systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Programy rekomendowane w zakresie promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień

Materiały WHO i WFMH:

Strona Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego – informacje o Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego

Strona Światowej Organizacji Zdrowia –Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2022

Zakładka na stronie Światowej Organizacji Zdrowia – Zdrowie Psychiczne

Cykl webinariów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży skierowany dla pracowników oświaty, przygotowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:

Informacja nt. harmonogramu webinariów

źródło: ore.pl