Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania

Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza nauczycieli do udziału w bezpłatnym projekcie edukacyjnym Szkoła Edukacji.  w zakresie pracy z grupą, pracy indywidualnej, dydaktyki partycypacyjnej i budowania społeczności.

Program ten składa się z następujących działań:

  • 4 dwudniowe zjazdy szkoleniowe w Centrum Dobrego Wychowania (łącznie 64 godziny zajęć)
  • zaangażowanie przez każdego uczestnika projektu jednej klasy w realizację działań budujących partycypację i zaangażowanie lokalne w swoim środowisku
  • indywidualny tutoring rozwojowy dla każdego uczestnika projektu (12 godzin)

Warunki wzięcia udziału w projekcie to m.in.:
- praca jako aktywny nauczyciel, dyrektor lub psycholog/pedagog szkolny
- praca z uczniami w wieku od 7. klasy szkoły podstawowej do 3. szkoły średniej (12-18 lat)
- deklaracja udziału w wszystkich zjazdach i zrealizowania ze swoją klasą programu kształcenia postaw partycypacyjnych

Szczegółowy opis przebiegu projektu, harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie znajduje się na stronie:

Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania – Centrum Dobrego Wychowania FSD (cdw.edu.pl)