Zrozumieć znane, dostrzec nieznane - jak geografia tłumaczy świat?

Adresowany do szkól ponadpodstawowych projekt pt. "Zrozumieć znane, dostrzec nieznane - jak geografia tłumaczy świat?" realizowany jest przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. "Nauka dla Społeczeństwa". Celem projektu jest upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zrozumienia ważnych procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych, z którymi boryka się współczesny świat, i które w najbliższej przyszłości mogą stwarzać na całym świecie coraz więcej sytuacji problemowych. 

Informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/popularyzacja/znane-nieznane-2/

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy opatrzony podpisami dyrektora szkoły i nauczyciela zgłaszającego prosimy przesłać do dnia 28 lutego 2022 r. na adres znane.nieznane@uw.edu.pl

Pliki do pobrania
Formularz zgłoszeniowyPobierz
Regulamin konkursuPobierz
Klauzula informacyjnaPobierz
Ogłoszenie o projekciePobierz