eduFOCUS - Zeszyt metodyczny nr 9.

Ocenianie nie jest łatwym zadaniem, co podkreślają autorzy publikacji prezentowanych w dziewiątym numerze Zeszytu metodycznego eduFOCUS. Doradcy metodyczni w swych artykułach rozważają problem efektywnej oceny postępów dziecka. Dzielą się swoim doświadczeniem, przedstawiają metody oceniania i wskazówki do tworzenia przez nauczycieli  zasad oceniania dostosowanych do specyfiki przedmiotu oraz indywidualności dzieci i młodzieży.
Zeszyt metodyczny nr 9  adresowany jest więc do nauczycieli zainteresowanych problematyką oceniania poziomu wiedzy i umiejętności ucznia.  
Jak sprawić, by ocena była obiektywna, sprawiedliwa i spełniała wszystkie przypisane jest funkcje?  Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

 

Link do publikacji: