03 2023 Nauka przez budowanie – LEGO-LOGOS w ZPSM w Koszalinie

Prace uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie na temat „Drogi Krzyżowej” metodą LEGO-LOGOS.

Nauczyciel: Emilia Raczyńska. Data 17.03.2023 r. Klasa V i VI SP. Przedmiot: Religia.

Po modlitwie i sprawdzeniu obecności, uczniowie metodą burzy mózgów przypominali sobie jakie znają i pamiętają stacje Drogi Krzyżowej.

Następnie zostali zapoznani z metodą LEGO-LOGOS i wybrali w parach jedną ze stacji, którą mieli zobrazować za pomocą klocków.

Po wykonaniu prac nastąpiła ich prezentacja i omówienie (odkodowanie).