Dzieci ukraińskie w przedszkolu – opinie nauczycieli w badaniu on-line

Ostanie lata stawiają przed nauczycielami wiele nowych wyzwań i zadań. W 2020 r. stawialiśmy czoła pandemii. Rok szkolny 2020/ 2021 okazał się wielkim sprawdzianem dla umiejętności wykorzystywania narzędzi multimedialnych i informatycznych. Musieliśmy przeorganizować stacjonarny system nauczania na zdalny. Nauczyć się korzystać z aplikacji i programów do wideokonferencji, z komunikatorów, z platform edukacyjnych jednocześnie uwzględniając możliwości psychofizyczne i techniczne dzieci. Od 2022r. w związku z trwającą wojną na Ukrainie dajemy schronienie i wspieramy migrantów. Do przedszkoli i szkół trafiają dzieci z różnym bagażem przeżyć i doświadczeń, a my - nauczyciele zastanawiamy się m.in.: jak zbudować poczucie ich bezpieczeństwa, w jaki sposób pomóc w procesie adaptacji i integracji z grupą rówieśniczą, jak komunikować się z nimi i ich rodzicami, jak zadbać o ich potrzeby nie zaniedbując potrzeb dzieci polskich? Te i wiele innych pytań zadawali i zadają sobie nauczyciele grup przedszkolnych, do których trafiły dzieci z Ukrainy.

Głównym celem badania było poznanie, z jakimi trudności mierzyli się nauczyciele w związku z przyjęciem dzieci ukraińskich do przedszkoli oraz ich funkcjonowaniem dzieci w naszych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022.

Artykuł wraz z wykresami 

Kwestionariusz ankiety

Autorka badania : Joanna Gasek

ZSPzOI w Połczynie-Zdroju