Garść pomysłów na Dzień Bezpiecznego Internetu

Z  inicjatywy Komisji Europejskiej w pierwszej połowie lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Chciałbym podzielić się moimi pomysłami na organizację tego dnia. 

Swoje działania rozpoczynam już na początku stycznia od wyszukania informacji na temat ogólnopolskiej akcji na stronach internetowych Państwowego Instytutu Badawczego NASK https://www.nask.pl/ oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę https://fdds.pl/, ponieważ  te dwie instytucje są w Polsce organizatorami DBI, wspólnie realizując program unijny „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). W związku z tym, że DBI ma na celu m.in. zaznajomienie nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu, bardzo chętnie korzystam z proponowanej na stronach organizacji bogatej oferty interesujących konferencji online i tematycznych webinarów, prowadzonych m. in. przez autorytety świata nauki np. dra Tomasza Rożka czy dra Jacka Pyżalskiego.

DBI to jednak przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Aktywnie włączam się w realizację przedsięwzięcia. Z tej okazji na lekcjach informatyki podejmuję  tematykę związaną z cyberbezpieczeństwem. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na temat różnych zagrożeń związanych z komputerami. Dowiadują się,  w jaki sposób trzeba zabezpieczyć się przed przestępstwami w sieci oraz  jakie  zagrożenia płyną z internetu. Tworzą kodeks zawierający zasady udostępniania danych, przygotowują prezentacje na temat bezpieczeństwa w sieci, wykonują plakaty w programach graficznych oraz rozwiązują quizy na platformie edukacyjnej LearningApps.

Za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl zgłaszam własną, lokalną inicjatywę. Można w tym celu wykorzystać potencjał internetu np. poprzez platformy zdalnego nauczania czy media społecznościowe lub zrobić to na terenie szkoły w wybranej przez siebie formie, np. happeningu, konkursu, zajęć edukacyjnych czy kampanii informacyjnych. Otrzymuję wówczas od Organizatora propozycje materiałów edukacyjnych
i promocyjnych
, dostępne w formie online: propozycje lekcji do przeprowadzenia z uczniami, grafiki do wykorzystania podczas realizacji i promocji akcji DBI.

Staram się również włączać w akcję rodziców, dzieląc się z nimi częścią otrzymanych materiałów oraz proponuję im udział w ciekawych webinarach.

W związku ze zbliżającym się DBI, wypadającym w tym roku 8.02. zachęcam do zaangażowania i skorzystania z moich propozycji.

 

Robert Maciejewski, nauczyciel informatyki,

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu

12.01.2022r.