III 2023 Projekt artystyczno - edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu

Danuta Lech - doradca metodyczny plastyki i edukacji plastycznej

„W trakcie realizacji podstawy programowej z plastyki należy uwzględniać różne formy i metody kształcenia. Powinno się w tym również uwzględnić działania zespołowe, zwłaszcza przy pracach wymagających dużego wkładu i wysiłku. Tego rodzaju działania (realizowane np. w formie projektów edukacyjnych), dają szansę powiązań interdyscyplinarnych i rozwijają różnorodne formy ekspresji twórczej.” W myśl tych słów podstawy programowej kształcenia ogólnego z plastyki,  postanowiła zaangażować uczniów, z którymi pracuje w Szkole Podstawowej  nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu, Pani Aleksandra Sielatycka - nauczyciel plastyki. Autorka projektu tak pisze o jego realizacji:

Projekt artystyczno - edukacyjny  „Nowe życie dzieł  sztuki Jana Matejki”

Praca metodą projektu to wspaniała sytuacja edukacyjna służąca angażowaniu uczniów w proces uczenia się. Dobrze zaplanowane działanie pozwala  swobodnie i ciekawie realizować podstawę programową, często wiążąc treści w niej zawarte z codziennym życiem oraz zainteresowaniami uczniów. Dzięki pracy tą metodą zdobywają wiedzę, kształtują  postawy i rozwijają kompetencje kluczowe.

Kiedy w roku szkolnym 2021/2022 jednym z kierunków polityki oświatowej okazało się nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych,  pomyślałam że postać Jana Matejki może w ciekawy sposób przybliżyć  uczniom dzieje Polski poprzez jego twórczość, a projekt będzie doskonałą metodą temu służącą.

Udało mi się zachęcić do tego przedsięwzięcia siedmioro uczniów. Przez kilka miesięcy pracowali nad powstaniem skeczu inspirowanym „Bitwą pod Grunwaldem”. Sami napisali scenariusz, wykonali rekwizyty, kostiumy, elementy dekoracji i scenografię. Zobowiązani byli także do zaznajomienia się z tematyką i genezą powstania innych obrazów, nawiązujących głównie do ważnych wydarzeń  z historii naszego kraju. Podjęli się dokonania analizy malarskiej wybranego dzieła oraz wykonania  pracy plastycznej w wybranej technice. Efekty swojej pracy pokazali na samodzielnie wykonanej wystawie.

Finał projektu miał miejsce 8. kwietnia. Okazją do tego był zbliżający się Światowy Dzień Sztuki. Po wyświetleniu prezentacji multimedialnej dokumentującej pracę z projektu, uczniowie zaprezentowali  kilkunastominutowe przedstawienie. Mimo tego, że podczas prób wszystko wychodziło dużo lepiej, zostało przyjęte gromkimi  i długimi oklaskami publiczności oraz zaproszonych gości.

Udział w projekcie pozwolił uczniom rozwinąć ich własny warsztat artystyczny. Spopularyzowali twórczość jednego z najwybitniejszych polskich malarzy, jakim był Jan Matejko. Uczniowie poprzez analizę jego dzieł pogłębili także wiedzę z historii oraz z zakresu narodowego dziedzictwa kulturowego. Pracując tą metodą  odkryli swoje mocne i słabe strony, poradzili sobie z różnymi trudnościami, co pozwoliło bardziej scalić tę grupę młodych ludzi i  wzmocniło każdego osobowościowo.

Zalet pracy tą metodą mogłabym wyliczać w nieskończoność. Na pewno warto pracować z uczniami w ten sposób. Mam nadzieję, że ta artystyczna przygoda na długo zostanie w  ich pamięci, a umiejętności które nabyli będą nadal rozwijać.

Aleksandra Sielatycka

nauczyciel plastyki

w Szkole Podstawowej  nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu

Poniżej link do filmu z  podsumowania projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=IcVsMmnltvQ