IV 2019 Projekt edukacyjny realizowany w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów i nauczycieli  Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie przy współpracy Muzeum w Koszalinie

Danuta Lech – współautorka projektu

W Szkole Podstawowej nr 18 imienia Jana Matejki w Koszalinie  w roku szkolnym 2017/2018 realizowany był projekt edukacyjny: „Jan Matejko – niezwykły malarz historii”.

Inauguracja projektu miała miejsce podczas uroczystego otwarcia wystawy - „Jan Matejko – wokół biografii i dzieła”.

Bardzo ważnym wydarzeniem inauguracji projektu była wystawa prac plastycznych uczniów i absolwentów SP 18 – „Malujemy jak Matejko”, była ona dorobkiem pracy twórczej ostatnich dwudziestu trzech lat.

 „Mali kustosze”, to kolejne przedsięwzięcie projektu, podczas którego uczniowie szkoły mieli możliwość, wraz z panią kustosz Krystyną Rypniewską, opowiadać zwiedzającym o eksponatach znajdujących się na wystawie.

Dzięki projektowi uczennice znacznie wzbogaciły swoją wiedzę o patronie szkoły. Poznały Jana Matejkę nie tylko jako malarza, wychowawcę wielu pokoleń polskich artystów, lecz także jako badacza starożytności, wielbiciela zabytków, kolekcjonera i człowieka. Nauczyły się w ciekawy sposób przekazywać swoją wiedzę o życiu i twórczości Matejki zwiedzającym, zdobyły również wiedzę na temat pracy w muzeum.

W ramach projektu w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się również sympozjum naukowe dla koszalińskich szkół podstawowych, którego celem było przybliżenie postaci wielkiego artysty, historyka sztuki i niezwykłego człowieka, jakim był Jan Matejko.

Prezentowany materiał filmowy w ciekawy sposób opowiada o projekcie.   --> pobierz film