Innowacja metodyczna “Z komiksem przez Niemcy” - Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie

Bernadeta Mrowińska

nauczycielka języka niemieckiego

Elwira Szczygieł

nauczycielka bibliotekarka

Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie

 

Innowacja metodyczna

“Z komiksem przez Niemcy”

 

Wprowadzenie

Zauważyłyśmy, że dzisiejsza młodzież szkoły podstawowej, potrzebuje częstej motywacji do nauki języków nowożytnych, jak również zachęcania do czytelnictwa. Z tego właśnie względu szkoła podstawowa odgrywa bardzo ważną rolę i to właśnie tam rola nauczyciela jest szczególna, gdyż powinna ona polegać nie tylko na przekazywaniu wiedzy ale przede wszystkim na rozbudzaniu zainteresowań poprzez ciekawostki o krajach, w których używa się danego języka, szczególnie poprzez niekonwencjonalne metody nauczania, które pozwalają uczniom na oderwanie się od zwykłego toku lekcyjnego. Motywacja odgrywa tutaj również ogromną rolę. Realizując z uczniami ten projekt chciałyśmy zaszczepić w nich wartość jaką niesie ze sobą znajomość języków obcych, pokazać, że nauka może być przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem.

Umiejętność komunikowania się w obcym języku zapewnia lepszy start zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. My Polacy, szczególną uwagę powinniśmy poświęcić nauce języka niemieckiego, który jest językiem naszego zachodniego sąsiada. Dlatego tak ważne jest podjęcie ciężkiej pracy z uczniem już na pierwszym szczeblu edukacyjnym, na którym to uczeń rozbudza swoje zainteresowanie językiem obcym i potem na wyższych szczeblach edukacyjnych chce je nadal rozwijać.

Postanowiłyśmy połączyć swoje siły i zorganizować zajęcia dla chętnych uczniów. Uznałyśmy, że najlepszym miejscem spotkań po godzinach lekcyjnych, będzie szkolna biblioteka. To miejsce przyjazne, komfortowe i dobrze odbierane przez uczniów. Naszym celem było zachęcić młodzież klas 7-8 do działań, poprzez pracę twórczą. Większość uczniów chętnie sięga po książki w formie komiksu lub po powieści graficzne. Nasz pomysł polegał na wykorzystaniu tego zamiłowania do nauki języka niemieckiego i poznania Niemiec. Młody człowiek opuszczający mury szkoły podstawowej, mający taki obraz przyswajania wiedzy z języka niemieckiego chętnie będzie rozwijał swoje umiejętności w tej dziedzinie na dalszych szczeblach edukacyjnych.

Zajęcia odbywały się na kole z j. niemieckiego, oraz w ramach pracy biblioteki. Innowacja pt.”Z komiksem przez Niemcy” trwała  trzy semestry, jej zwieńczeniem będzie wydanie komiksu w formie papierowej. Uczniowie pod naszą opieką i kierunkiem, tworzyli samodzielnie karty komiksu. Uczniowie decydowali jaki będzie następny temat nad którym będą pracować. Tematyka, nad którą pracowali:

 • Geografia Niemiec,
 • Sławni Niemcy,
 • Typowe potrawy niemieckie,
 • Najciekawsze niemieckie budowle.

Poznawali techniki i zasady tworzenia komiksu, pieczę nad tym miała jedna z nas, ponieważ ma wykształcenie artystyczne. Druga zajmowała się sprawdzaniem poprawnego tłumaczenia przez uczniów tekstów do komiksu z języka polskiego na niemiecki, nad poprawną pisownią, ortografią i gramatyką.

Cel główny:

Osłuchanie, się z językiem niemieckim, tzw. zanurzenie w języku, zainteresowanie nauką języka niemieckiego, kształtowanie postawy otwartości
i tolerancji kulturowej.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie twórczej inicjatywy, pomysłowości i wiary we własne siły;
 • ośmielenie do sięgania po książki, gdyż sami mogli być autorami jednej z nich;
 • pobudzanie rozwoju umysłowego i emocjonalnego;
 • doskonalenie sprawności językowych, aktywność językowa;
 • zapoznanie się z geografią Niemiec, kulturą i obrzędami, tradycjami
  w danym regionie.

Spodziewane efekty:

W wyniku realizacji innowacji zakłada się, że uczniowie kończący pierwszy etap edukacyjny w zakresie nauki języka niemieckiego powinni cechować się następującymi umiejętnościami i wiedzą:

 • mieć świadomość istnienia różnych kultur, tradycji w danym obszarze Niemiec;
 • orientować się w geografii Niemiec;
 • rozumieć i potrafić sformułować prostą wypowiedź umożliwiającą nawiązanie kontaktu;
 • udzielać i zdobywać informacje;
 • wyrażać w prosty sposób opinie, uczucia i życzenia przy wykorzystaniu rysunku i prostych historyjek obrazkowych, komiksowych;
 • stosować różne umiejętności językowe w praktyce;
 • potrafić pracować indywidualnie, w parach oraz w grupie rówieśniczej;
 • korzystać z różnych źródeł informacji;
 • być otwartymi na inność.

Fotografie ze zbioru realizatorek innowacji pt. "Z komiksem przez Niemcy"

 

Zdj.1

 

Zdj.2

Zdj.3

Ewaluacja:

W trakcie prowadzenia innowacji systematycznie prowadziłyśmy obserwacje i oceniałyśmy osiągnięcia pracy uczniów. Zwracałyśmy uwagę na zachowania uczestników i analizowałyśmy ich wypowiedzi, zaangażowanie
i aktywność w czasie pracy. Celem ewaluacji było monitorowanie stopnia przyswojenia słownictwa, nabywania nowych umiejętności przez uczestników zajęć, zainteresowania wykonywanymi działaniami, skuteczności stosowanych technik pracy.

 

Podsumowanie:

Zajęcia odbywały się co dwa tygodnie, uczęszczało od 15-17 uczniów
z klas 7-8. Lista była ruchoma, ponieważ obejmowała aż 3 półrocza. W drugim roku innowacji, odeszli uczniowie poprzednich klas ósmych, ale bardzo dużo przybyło chętnych z nowych klas siódmych. Nie narzekałyśmy na frekwencję. Uczniowie dopytywali o zajęcia.

Dzięki innowacyjnym działaniom uczniowie mieli większą motywację do nauki języka niemieckiego, nabrali pewności siebie. Przekonali się, że nauka języków poszerza horyzonty, jest ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu, poznawania innych kultur i życia innych ludzi.

 

Bernadeta Mrowińska

nauczycielka języka niemieckiego

Elwira Szczygieł

nauczycielka bibliotekarka

Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie