Metoda na słówka - rozwijanie kreatywności językowej

Rozwijanie dziecięcej aktywności twórczej to nic innego jak zachęcanie dziecka do odkrywania pokładów
wiedzy i umiejętności, które może wykorzystywać do stworzenia czegoś całkiem nowego. Dzięki teorii Noama
Chomskyego (przekonanie to pojawiło się wraz z wynikami badań Chomskyego [1977]) tłumaczącego kreatywność
języka jako „możliwość wypowiadania i rozumienia nieskończonej liczby nowych zupełnie nieznanych zdań”
przypisano i rozpowszechniono cechę języka, jaką jest jego twórczy charakter. Człowiek dopasowuje język do sytuacji,
w jakiej się znajduje. Dziecko przyswaja reguły językowe ze środowiska i według nich uczy się mówić, ale nie oznacza
to, że powtarza jedynie zasłyszane zdania, gdyż samo tworzy własne konstrukcje językowe. Na podstawie tego, co
opanowało produkuje nowe wypowiedzi Czelakowska, [1996].
Po co nam te umiejętności?
Umiejętności językowe służą nam do opisywania rzeczywistości wokół nas; ludzi, zwierząt, zjawisk, wydarzeń, uczuć i
emocji. Za pomocą słów pokazujemy to, co jest dobre, mądre i piękne, ale też to co straszne, złe i nieprzewidywalne;
np. ten sam krajobraz w 4 porach roku będzie wymagał użycia innego zestawu słownictwa.
W nauczaniu kreatywności językowej najlepiej jest zacząć od kilku kategorii i słownictwa, które już znamy. Na tej
wiedzy „nadbudowujemy” kolejno nowe słówka, wyrazy, zwroty i wyrażenia, a następnie łączy się to w całość.
Rozbudowaniu znajomości leksykalnej często towarzyszą inne twórcze czynności, np. aktywność plastyczna, tworzenie
projektów, prace na komputerze, inne, gdzie możemy wpleść aktywność językową.
Jedni są wzrokowcami, inni słuchowcami, jeszcze inni potrzebują działać aby zapamiętać to, czego aktualnie się uczą.
Moi uczniowie klas 2 SP mieli do dyspozycji każdą kategorię wyrazową jaką tylko chcieli. Ich zadaniem było
wykonać taką pomoc do nauki słówek w języku obcym -w tym wypadku angielskim- aby nauka z tą pomocą była miła,
łatwa i przyjemna. Miała być to taka pomoc naukowa, którą sami chętnie wzięliby do ręki, aby uczyć się słówek.
Oto efekty ich prac. Uczniowie klas drugich są bardzo kreatywni. Powstały wspaniałe lapbooki, breloczki, gry
planszowe, plakaty, plansze edukacyjne i inne wspaniałości.
Polecam!
Małgorzata Mikołajewska- nauczyciel kontraktowy języka angielskiego,
Zespół Szkolno -Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Połczynie Zdroju