Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt.: ”Barwy harfy”- malowanie do muzyki dla każdego

Joanna Seremak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie

Muzyka wpływa wszechstronnie na rozwój osobowości każdego dziecka. Rozwija wyobraźnię, fantazję. Spontaniczna radość z muzycznego kontaktu wynika z ich rozwoju oraz naturalnej potrzeby zaspokajania potrzeb psychicznych i poznawczych. Rola terapeutyczna, wychowawcza i kształcąca muzyki jest szczególnie podkreślana w systemie edukacji przedszkolaków. Poza oddziaływaniem na zmysły edukacja muzyczna może również zainspirować dzieci do dzielenia się własnymi przeżyciami, tworzenia własnych utworów i malowania wyobrażeń pod wpływem słuchanej muzyki.

Przykładem dobrych praktyk obcowania dzieci z muzyką był udział  podopiecznych z Przedszkola nr 35 w Koszalinie w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pt.”Barwy Harfy”. Projekt ten został zainicjowany przez miasto partnerskie Koszalina - Gladsaxe z Danii. Najmłodsi uczestnicy projektu mogli poznać brzmienie celtyckiej harfy, nauczyć się wyrażać swoje emocje inspirowane muzyką poprzez malowanie, obcowali z artystami, poznali nowe techniki malarskie, uczestniczyli w niecodziennych wydarzeniach kulturalnych na skalę międzynarodową.

Połączenie dwóch dziedzin: plastyki i muzyki jest z pewnością dla dziecka terenem zdobywania nowych wiadomości, doświadczania nowych przeżyć i wrażeń, służą wyzwalaniu twórczej postawy, i to nie tylko w zakresie plastyki czy muzyki, ale we wszystkich formach działalności dziecka, w jego stosunkach ze światem zewnętrznym.

Pliki do pobrania
Realizacja projektu "Barwy harfy"Pobierz