Przygoda z matematyką

mgr Agata Kaczmarek - nauczycielka wychowania przedszkolnego z przedszkola nr 12 w Koszalinie

Kształtowanie kompetencji matematycznych w naszym przedszkolu jest jednym z najważniejszych priorytetów. Poprzez systematyczne realizowanie treści  programu prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej i mgr Ewy Zielińskiej pt. „Dziecięca matematyka” stwarzam dzieciom możliwość rozwijania zainteresowań matematycznych i technicznych już od najmłodszych lat.

Głównym celem moich działań jest rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania edukacją matematyczną.

Proponowane przeze mnie sytuacje edukacyjne wdrażają dzieci do systematycznej pracy indywidualnej oraz współdziałania w zespole. Organizuję zabawy, które utrwalają orientację w przestrzeni, kształtują umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony z własnego punktu widzenia lub innej osoby. Dzieci samodzielnie manipulują na konkretach. Układają rytmy, poznają cykliczne  zmiany pór roku, nazwy miesięcy oraz dni tygodnia. Uczę pomiaru długości za pomocą stóp, kroków oraz miarki krawieckiej. Zapoznaję z urządzeniami technicznymi do mierzenia i ważenia. W codziennych sytuacjach zadaniowych lub zabawowych dzieci rozwijają umiejętność dodawania, odejmowania na konkretach,  zbiorach zastępczych, palcach lub w pamięci. Rozwijam u dzieci zdolność myślenia przyczynowo – skutkowego, kształtuję zdolność kreatywnego konstruowania gier ściganek, radzenia sobie z emocjami w sytuacjach pełnych napięć, przestrzegania zasad gry, godzenie się z porażką.

W ciągu całego roku staram się uatrakcyjniać zajęcia poprzez przygotowanie ciekawych pomocy dydaktycznych, organizowanie konkursów tj. „Moja własna gra planszowa”; rywalizacji matematycznych. Co roku jestem współorganizatorem turnieju dla dzieci 5 letnich pt.  „Wesoła matematyka”. Celem turnieju jest utrwalenie poznanych treści z zakresu edukacji matematycznej.

Dbam o to, aby dzieci mogły zaprezentować zdobyte umiejętności poprzez  udział w konkursach organizowanych zarówno w przedszkolu jak i poza nim. Własne sukcesy i zdobyte wiadomości dzieci pokazują rodzicom podczas zajęć otwartych pt. „Zabawy z matematyką”. Pozytywne informacje zwrotne są dla mnie sygnałem, że moje działania są potrzebne, ponieważ przyczyniają się do rozwoju ich pociech.

Ważnym efektem w moich działaniach jest rozwijanie zdolności doskonalenia procesów umysłowych związanych z koncentracją, uwagą i pamięcią.

Oprócz realizowania zadań i umiejętności zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego staram się ukazywać piękno edukacji matematycznej w otaczającym nas świecie i codziennych sytuacjach. Zauważyłam, że w ciągu dwóch lat wdrażania różnorodnych form pracy, dzieci wykazują większe zainteresowanie matematyką. Z dumą obserwuję ich postęp w rozwoju oraz samodzielne dążenie do odkrywania świata matematyczno – technicznego. Mam nadzieję, że ich  start w kolejny etap edukacji będzie o wiele bardziej łagodny, a piękno „królowej nauk” będą odkrywali na każdym kroku.