Quiz „Z książką za pan brat” w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie

Izabela Janocha – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Quiz „Z książką za pan brat” w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie

Po raz drugi w sianowskiej „Dwójce” uczniowie klas 1-3 witali wiosnę w nietypowy sposób. Pierwszego dni wiosny odbył się w tej szkole II Szkolny Quiz „Z książką za pan brat”.

Cała  społeczność uczniowska klas młodszych odśpiewała wesołą piosenkę – pląs „Wiosenne porządki”, a reprezentacje poszczególnych klas rozpoczęły zmagania z ulubioną literaturą piękną dzieci – wierszami panów Jana  Brzechwy i  Juliana Tuwima.

Pierwsze zadanie pod hasłem „Dzieci dzieciom” polegało na rozwiązaniu zagadek, np.: Ile wagonów doczepiono do lokomotywy i co się w nich znajdowało?, Co posadził dziadek w ogrodzie?  Co połknęła kaczka Dziwaczka?

Uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem brawurowo!

Zadanie drugie polegało na ułożeniu puzzli, które stworzyły ilustrację do wiersza, a następnie podaniu tytułu i autora wiersza. Tu też uczniowie wykazali się świetną znajomością wierszy obu autorów.

Wiersze z dziurami to trzecia konkurencja. Nauczyciele odczytywali wiersze z lukami, które uczniowie mieli prawidłowo uzupełnić luki.

Wszyscy czekali z niecierpliwością na koło fortuny, gdzie trzeba było odgadnąć przysłowie o wiośnie. Pierwszoklasiści odgadywali hasło „ W marcu, jak w garncu”. Drugoklasiści „Jedna jaskółka wiosny nie czyni”, a dla trzecioklasistów przygotowano do odgadnięcia bardzo trudne przysłowie: „Wiosna piękna kwiatami, a jesień snopkami”.

Quiz zakończył się zadaniami ruchowymi „Sadzenie cebulek”, „Słoneczkiem rozpędzamy chmury”, „Nakarm ptaszka” i oczywiście piosenką  „Wiosenne porządki”.  Organizatorkami Imprezy były nauczycielki Anna Zawistowska i Eliza Sputo-Jessa.