Technologie informacyjno-komunikacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie

Izabela Janocha – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

27 kwietnia 2018 r. po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie odbyły się Gminne Warsztaty w TIKowaniu. Co roku organizatorzy zapraszają na warsztaty inne grupy wiekowe. TIKowali już w sianowskiej „Dwójce” drugoklasiści i trzecioklasiści. W tym roku na warsztaty zaproszeni zostali przedstawiciele klas czwartych. Każdy zespół uczniów otrzymał specjalne ulotki z instrukcjami do działania i postępował według opisanych na nich instrukcjach. Należało „zaliczyć” pięć stacji: tworzenie avatarów, tworzenie kodów QR, odbyć wirtualną podróż po Polsce, stworzyć aplikację oraz chmurę słów. Przygodę z Tikowaniem uczniowie zakończyli zabawą z ozobotami. Podczas gdy czwartoklasiści zmagali się z zadaniami w pracowni komputerowej, podobne zadania mieli do wykonania nauczyciele opiekunowie grup. Na pracujących z wielkim zaangażowaniem uczniów i nauczycieli czekały upominki zasponsorowane przez UGiM Sianów. Warsztaty odbyły się dzięki zaangażowaniu dyrekcji SP 2 Sianów oraz nauczycieli pasjonatów : pani Agnieszki Żukowicz, pani Renaty Pomian i pani Iwony Marciniak. Poniżej zamieszczamy fotorelację z warsztatów i ulotkę z zadaniami. Zachęcamy do wykorzystania jej w pracy na zajęciach komputerowych i nie tylko.

Ulotka z zadaniami