V 2021Powrót do stacjonarnego nauczania. Zabawa Biegowa – marszobieg terenowy według mapy

Małgorzata Kulik – doradca metodyczny wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Zabawa Biegowa – marszobieg terenowy według mapy

Coś ciekawego, coś innego, coś czym warto podzielić się z innymi nauczycielami.

Powrót do stacjonarnego nauczania to czas, aby lekcje wychowania fizycznego były pełne ruchu, pozytywnej motywacji i rekompensowały deficyty powstałe przy zdalnym nauczaniu.

Zabawa biegowa - marszobieg terenowy  według mapy. - to  propozycja zajęć, którą przedstawiam Państwu jako  połączenie zajęć wychowania fizycznego ze znajomością mapy i zasad poruszania się w terenie. Wiadomości, które przekazywane są w czasie tej lekcji to: sposoby orientowania mapy i poruszania się według niej. Uczeń w czasie tych zajęć ma poznać sposoby ergonomicznego podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów. Integracja treści z zakresu topografii z aktywnością ruchowa jest aktywizowaniem ucznia do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Rozpoczynając, tak jak  jest to przedstawione w scenariuszu, zajęcia na boisku przyszkolnym możemy w kolejnym etapie podnosić próg trudności o poszerzenie np. o ćwiczenia w wyznaczaniu azymutu czy marszobieg w pobliskim parku lub innym zielonym terenie, gdzie możemy wykorzystać przeszkody terenowe.  Jest to forma zajęć, która swoją atrakcyjnością zachęca ucznia do udziału w zajęciach wychowania fizycznego. W załączniku znajdą Państwo scenariusz wraz z dołączoną mapą boiska, na którym odbywają się zaproponowane zajęcia. Jest to scenariusz lekcji przeprowadzonej w dawnym Miejskim Gimnazjum  im. Stanisława Dulewicza  w Darłowie przez nauczycielkę Agatę Woźniak.

 

Scenariusz zajęć: /uploads/m.kulik/Przykadowa_mapa.pdf

Przykładowa mapa: /uploads/m.kulik/Przykadowa_mapa.pdf