V 2023 Metoda projektu w przedszkolu

Renata Pietras-Pacynko - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Udział przedszkolaków w realizacji metody projektu angażuje emocje i umysł dziecka w nieporównywalnie większym stopniu niż którakolwiek z innych metod pracy. Metoda ta umożliwia pełne zaangażowanie dziecka w przebieg zajęć, dając mu wyraźną przewagę nad aktywnością nauczyciela. Prezentuję zmagania nauczycieli z Przedszkola nr 12 z Koszalina, które na swojej ścieżce odkryły zalety tej metody i z wielką chęcią podzieliły się swoimi działaniami.

Marta Sławińska-Świtalska, Beata Wolna

Nauczycielki Przedszkola nr 12 w Koszalinie

Metoda projektu w edukacji przedszkolnej, to świetne działanie pozwalająca na aktywizację dzieci. Ideą metody projektu jest  uczenie się przez dzieci samodzielnego zadawania pytań oraz samodzielne rozwiązywanie odpowiedzi. Celowo zdublowane zostało słowo samodzielność, ponieważ to dzieci same poszukują dróg, rozwiązań i odpowiedzi. I to one same stawiają pytania, które je ciekawią.

Na naszej pedagogicznej ścieżce zetknęłyśmy się z innowacyjnym programem  wychowania przedszkolnego- Tablit.

http://tablit.wa.amu.edu.pl/

Jest to program, który przy pomocy właśnie metody projektu  pomaga odkrywać dzieciom świat przyrody.  Do uatrakcyjnienia zajęć posłużyć  tu może tablica interaktywna, na którą przygotowano szereg  multimedialnych działań, a  także  zabawy w języku angielskim.

Tablit to 3 etapowy program, w którym znajdziemy gotowe scenariusze zabaw dla grup: 3,4, 5/6-latków . Przygotowane są także gotowe karty pracy, które pozwalają  utrwalić zdobyte wiadomości. Najważniejsze w projekcie jest to ,że poprzez  aktywność badawczą, doświadczenia, zaproszonych ekspertów czy wycieczki , a także  scenografię, która towarzyszy każdemu projektowi- dzieci nabywają określoną wiedzę i umiejętności  jak gdyby przypadkowo. 

W naszej fotorelacji  chcemy zaprezentować  przykłady naszych działań z dziećmi, które wykonałyśmy realizując projekty : KOSMOS, GOSPODARSTWO oraz WODA.  Ważny z aspektów jest współpraca z rodzicami, którzy  angażują się we współtworzenie m.in. dekoracji czy przedmiotów do  zagospodarowania przestrzeni czy innych aktywności, wycieczek czy  stają w roli ekspertów. Nie ukrywamy, że metoda projektu jest metodą szalenie atrakcyjną, choć wymagającą od nauczyciela czasu, środków, otwartości i czasu, który tak szaleńczo nas goni.