W zdrowym ciele zdrowy duch - innowacja programowo- metodyczna realizowana w internacie SOSW w Sławnie

W XXI wieku bardzo ważne jest, by uświadomić dzieci i młodzież, jak bardzo ważne jest jedzenie warzyw i owoców oraz aktywność fizyczna. Powinniśmy zapewnić młodym członkom naszego społeczeństwa możliwość przyswojenia wiedzy na temat aktywności fizycznej oraz ilości witamin, jakie warzywa  i owoce dostarczają naszemu organizmowi. W pędzie dnia codziennego dzieci zapominają,  jak ważna jest troska o własne zdrowie. Jedzenie warzyw i owoców odgrywa w  życiu ogromną rolę, dostarczają one organizmowi witamin i składników odżywczych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania  organizmu. Stan zdrowia zależy w 80% od  stylu życia, jaki jest prowadzony oraz  od ilości dostarczanych naszemu organizmowi witamin.
     Dziecko, które je warzywa, owoce i dostarcza organizmowi ruchu jest zdrowe i chętne do działania, ma więcej energii, a przede wszystkim jest mniej podatne na wirusy. Zdrowe odżywianie pozwoli mu także szybciej i sprawniej przyswoić wiedzę , nowe umiejętności oraz aktywniej spędzać czas. Powyższa innowacja „W zdrowym ciele - zdrowy duch”  dostosowana jest do możliwości i predyspozycji wychowanków internatu.  Innowacja posiada charakter otwarty, czyli jej zakres może być rozszerzany
 zależności od zainteresowań wychowanków. Znajdujące się w niej treści są adekwatne do poziomu intelektualnego dzieci.  

Pobierz innowację