XI 2022 PIERWSZA POMOC – wplatanie współpracy w edukację szkolną

Małgorzata Kulik – doradca metodyczny wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

W treściach podstawy programowej przedmiotu  edukacji dla bezpieczeństwa jeden z obszarów dotyczy pierwszej pomocy. W placówce bazowej, która dla mnie jest II LO Koszalin uczniowie maja możliwość poszerzania wiadomości i doskonalenia umiejętności na dodatkowych pozalekcyjnych zajęciach. W szkole funkcjonuje koło zainteresowań, które  gromadzi uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych, a spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu. Cykliczne spotkania i zaangażowanie uczniów pozwalają znacznie poszerzać zakres treści na zajęciach. Dużą część zajęć zajmują pozoracje. Sytuacje symulowane, gdzie sami uczniowie wcielają się w role poszkodowanych, pobudzają uczniów do refleksji i empatycznych zachowań. W  ten sposób również analizują i kontrolują sposób udzielania pomocy przez swoich rówieśników. Dla wzbogacenia zajęć wykorzystaliśmy ofertę bezpłatnych szkoleń organizowanych w związku z realizacja projektu pn. „40 Punktów Życia – defibrylatory AED w miejscach publicznych – bezpieczniejszy Koszalin” w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Szkolenie adresowane dla mieszkańców miasta Koszalin i prowadzone przez ratowników medycznych odbyło się w budynku szkoły 27 X 2022r. W szkoleniu wzięli również uczniowie szkoły, co było dodatkową lekcją edukacji dla bezpieczeństwa. Połączenie  szkoleń to przykład dobrej praktyki wykorzystywania dodatkowych form doskonalenia w ramach pierwszej pomocy. W zaleceniach do realizacji podstawy programowe wskazane jest nawiązywanie współpracy z wykwalifikowanymi  jednostkami, instytucjami które mogą wspomagać realizacje treści edukacji dla bezpieczeństwa.

Link do zdjęć /uploads/m.kulik/Zdjcia.odt