Ćwiczymy ortografię online

Kolorowa ortografia - ORTOFRAJDA jest to metoda do zastosowania w edukacji wczesnoszkolnej. Ponieważ dziś poszukujemy różnorodnych sposobów dotarcia do ucznia i zachęcenia go do nauki, myślę, że ta propozycja warta jest zainteresowania. Jeśli nie pracowaliśmy wcześniej tą metodą, możemy teraz ją wprowadzić wykorzystując zasoby strony www.ortofrajda.pl Znajdziemy tam informacje o metodzie, przykładowe scenariusze, "hymn", czyli "Ortofrajdkowe śpiewanie" oraz to, co nas dzisiaj interesuje - interaktywne dyktanda.
Kilka informacji o kolorowej ortografii.
Jest to zintegrowany system bezstresowego uczenia się i nauczania pisowni metodą pamięciowo-wzrokową, którego podstawą jest barwny zapis słowa, wynikający z przyporządkowania określonym literom stałych kolorów: ó – różowego, rz – granatowego, ż – zielonego, h – brązowego, wyjątkom – czerwonego, u i ch – czarnego. Tak ilość barw może być traktowana jako zespół sygnałów wzrokowych. Twórcą opisanego systemu dydaktycznego jest Lesław Furmaga. Autor sam był dyslektykiem a to wynik jego wieloletniej pracy. Na podstawie własnych doświadczeń, doskonale rozumiejąc kłopoty i komleksy dzieci ze szczególnymi trudnościami w opanowaniu pisowni, storzył z nauki ortografii wielką, kolorową zabawę. 

Malowane dyktanda są zupełnie inne od tych, które spotykają uczniowie w szkole. Dzieci pracują w grupach 3-osobowych (jeśli coś się nie uda - mniej boli!). Uczestnicy dostają często dowcipne teksty, w których ó, u,ż,rz,ch i h to puste kwadraciki. Ich zadaniem jest je zamalować na kolor odpowiadający brakującej literze. Staje się to wspaniałą zabawą, okazją do dyskusji - jakim kolorem zamalować. Dzieci samodzielnie sprawdzają pracę poprzez przyłożenie lub porównanie z poprawnie wypełnionym szablonem. Na stronie Ortofrajdy w zakładce "gry online" są umieszczone interaktywne dyktanda, które dzieci mogą samodzielnie wykonać w domu.

Co daje praca tą metodą?

  • wg mnie najważniejsze - kształci czujność ortograficzną
  • kształci integrację funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych
  • pomaga szybciej zapamiętywać pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi
  • doskonali umiejętność czytania
  • pomaga dyslektykom przezwyciężać trudności
  • motywuje trwale do udziału w zajęciach
  • systematycznie ćwiczy uwagę
  • intensyfikuje i organizuje pracę z tekstem

Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz tak pisze o Ortofrajdzie w swojej recencji: " Uczenie się ortografii jest tu zabawą, co jak wiadomo dobrze służy dla osiągnięcia celów dydaktycznych, ponieważ wywołuje silną motywację, dziecko nie musi z wysiłkiem angażować uwagi dowolnej lecz mimowolnie uczy się czytania i poprawnej pisowni wyrazów".

Gry interaktywne są na stronie www.ortofrajda.pl/gry_on_line.htm  

Gorąco polecam tą metodę z własnego doświadczenia.

 

                                                                                                                                                               

Teresa Ogniewsa