W skrócie - poznajmy się

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do spotkań i kontaktów z doradcami metodycznymi wychowania przedszkolnego:
Renatą Pietras-Pacynko i Małgorzatą Pietruk

Doradcy metodyczni pełnią dyżur we wtorki w godzinach 7.00-18.00

W pozostałe dni:
- Pani Renata, pracuje w Przedszkolu Gminnym w Boninie, jako nauczyciel wychowawca grupy 3-latków
- Pani Małgorzata, pracuje w Przedszkolu Gminnym w Sianowie, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego grupy 4-latków

Doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego organizują i prowadzą różne formy doradztwa metodycznego dla nauczycieli:

 • udzielanie nauczycielom wychowania przedszkolnego pomocy metodycznej i specjalistycznej,
 • na prośbę Dyrektora danej placówki, uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli
 • otaczają szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę oraz powracających do pracy po dłuższej przerwie,
 • organizują współpracę oraz wymianę doświadczeń między nauczycielami, proponujemy sieć współpracy i samokształcenia:
  - 1.2 „Sieć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego"
 • opracowują materiały metodyczne na potrzeby nauczycieli,
 • propagują i wdrażają do praktyki przedszkolnej nowe metody, techniki i środki kształcenia,
 • udzielają konsultacji metodycznych: zbiorowych i indywidualnych:
  - stacjonarnie w CEN Koszalin (po wcześniejszym umówieniu się):
  Centrum Edukacji Nauczycieli
  ul. Ruszczyca 16
  75-654 Koszalin
  - mailowo: renata.pietras@cen.edu.pl    malgorzatapietruk@cen.edu.pl
  - telefonicznie we wtorki w godzinach 7.00-15.00:  94 347 67 33