Zmiany przepisów dotyczących liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych - stan prawny od 21 marca 2022r.

 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy. 

Przepis stosuje się  również do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

KLASY I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy,.

W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klasy I, II lub III szkoły podstawowej funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. może być zwiększona o nie więcej niż:

1) 3 uczniów będących obywatelami Ukrainy – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26;

2) 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27

 

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE

W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy

 

ODDZIAŁY SPECJALNE W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE

W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy

W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w klasie łączonej w:

1) szkole podstawowej specjalnej,

2) szkole ponadpodstawowej specjalnej,

3) szkole podstawowej specjalnej funkcjonującej w jednostce pomocy społecznej,

4) szkole ponadpodstawowej specjalnej funkcjonującej w jednostce pomocy społecznej

może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy.

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

W roku szkolnym 2021/2022 :

  • liczba uczniów na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy;
  • liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela,  może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy;
  • liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole specjalnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela,  może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy,