Zwiększono liczbę dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, uczęszczających do poszczególnych oddziałów w szkole (nie do oddziałów przygotowawczych)

 

Zgodnie z § 11a  rozporządzenia MEiN z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U poz. 795),  w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do już funkcjonujacych poszczególnych odziałów w szkole (nie do oddziałów przygotowawczych) są prowadzone:

  • indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów,
  • w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.

W związku z tym, w roku szkolnym 2021/2022, nie ma zastosowania przepis § 19 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r,, że łączny wymiar dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych, nie może nbyć wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

Przepis obowiązuje od 25 kwietnia 2022 roku.