Nabytki Biblioteki Pedagogicznej w Koszalinie

Biuletyn nabytków jest dwumiesięcznikiem, zawierającym nowości książkowe, które wpłynęły do Biblioteki Pedagogicznej. Celem tworzenia tych wykazów jest umożliwienie czytelnikom jak najpełniejszego dostępu do nabytków.
Biuletyn składa się z następujących działów:
1. Dydaktyka. Pedagogika. Wychowanie. Organizacja szkolnictwa.
2. Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów.
3. Niepełnosprawność. Szkolnictwo specjalne. Logopedia. Resocjalizacja.
4. Psychologia. Socjologia.
5. Biografie. Pamiętniki. Reportaże. Publicystyka.
6. Literatura piękna.
7. Varia.
Pozycje ujęte w wykazie zostały opatrzone opisem przedmiotowym objaśniającym ich treść. Przy opisach książek zamieszczono informację o sygnaturach. Dostępne numery są zapisane jako osobne pliki tekstowe w formacie PDF.

5-6/2018 (czerwiec/sierpień)

3-4/2018 (marzec/maj)

1-2/2018 (styczeń/luty)