• Biuletyn nowości
    Wykaz obejmuje nowości książkowe, które wpłynęły do biblioteki. Celem tworzenia tych wykazów jest umożliwienie czytelnikom jak najpełniejszego dostępu do nabytków. Pozycje ujęte w wykazie zostały opatrzone opisem przedmiotowym objaśniającym ich treść. Przy opisach książek zamieszczono informację o sygnaturach. Dostępne numery są zapisane jako osobne pliki tekstowe w formacie PDF. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi nowościami.