Zestawienia bibliograficzne

Jeżeli poszukujesz gotowego wykazu literatury na dany temat - DOBRZE TRAFIŁEŚ!

Proponujemy zestawienia bibliograficzne, które obejmują wybór książek, artykułów z czasopism, rozdziałów i fragmentów z opracowań zbiorowych, a w niektórych, także dokumentów elektronicznych (DVD, CD). Wszystkie pozycje ujęte w zestawieniach są dostępne w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Koszalinie. Każde z zestawień obejmuje inny zakres czasowy. Proponowany wykaz został ułożony w dwóch wersjach : alfabetycznie - według tytułu zestawienia i następnie chronologicznie według roku opracowania.

Wykazy książek, w niektórych zestawieniach, zostały uzupełnione sygnaturami ich dostępności w czytelni (np. czyt. 123321, m.p. 222333), a także pozostałymi, które oznaczają woluminy do wypożyczenia (np. 234432, P-1619, B-56666). Ilość sygnatur oznacza ilość dostępnych egzemplarzy książek. Czytelniku! Jeżeli jesteś zainteresowany jakąś książką do wypożyczenia, wcześniej sprawdź w naszym katalogu książek on-line, czy jest obecnie dostępna, czy też może w tej chwili wypożyczona. Z czasopism, w których są ujęte proponowane w zestawieniach tematycznych artykuły, można korzystać tylko na miejscu, w czytelni. Istnieje możliwość skopiowania artykułu lub fragmentu książki, korzystając z samoobsługowego ksero udostępnionego w bibliotece.

KORZYSTANIE Z OPRACOWANYCH ZESTAWIEŃ TEMATYCZNYCH MOŻE ZNACZNIE UŁATWIĆ CI DOTARCIE DO POSZUKIWANEJ LITERATURY.

Agresja i przemoc rówieśnicza (oprac. 2015 r.)

Agresja i przemoc w szkole (oprac. 2012 r.)

Aktywizowanie uczniów na lekcjach matematyki i przyrody (oprac. 2016 r.)

Aktywizujące metody nauczania w szkole i przedszkolu (oprac. 2019 r.)

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży (oprac. 2017 r.)

Andrzejki (oprac. 2014 r.)

Arteterapia - zagadnienia ogólne (oprac. 2011 r.)

Autyzm 1983-2009 (oprac. 2018 r.)

Autyzm 2010-2018 (oprac. 2018 r.)

Bezdomność (oprac. 2011 r.)

Choreoterapia (oprac. 2011 r.)

Cyberprzemoc (oprac. 2019 r.)

Dopalacze (oprac. 2011 r.)

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia (oprac. 2011 r.)

Dzieci i młodzież w sytuacjach zagrożenia demoralizacją (oprac. 2015 r.)

Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny (oprac. 2010 r.)

Dziecko w świecie multimediów (oprac. 2012 r.)

Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole (oprac. 2018 r.)

Edukacja matematyczna w klasach I-III (oprac. 2010 r.)

Edukacja matematyczna w przedszkolu (oprac. 2010 r.)

Gimnastyka korekcyjna (oprac. 2011 r.)

Głos narzędziem pracy nauczyciela (oprac. 2011 r.)

Gry i zabawy w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym (oprac. 2012 r.)

Hospicja, opieka paliatywna, wolontariat (oprac. 2010 r.)

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania (oprac. 2011 r.)

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania - aneks (oprac. 2014 r.)

Informatyzacja edukacji w Polsce (oprac. 2013 r.)

Integrowanie zespołu klasowego (oprac.2019 r.)

Jak wspierać ucznia w wyborze zawodu (oprac. 2019 r.)

Jan Paweł II : materiały na uroczystości i scenariusze lekcji (oprac. 2011 r.)

Janusz Korczak - pedagog, teoretyk wychowania (oprac. 2012 r.)

Jasełka (oprac. 2014 r.)

Literatura detektywistyczna (oprac. 2010 r.)

Metoda Dobrego Startu (oprac. 2016 r.)

Metody aktywizujące (oprac. 2011 r.)

Młodzi wolni od uzależnień (oprac. 2016 r.)

Mobbing (oprac. 2010 r.)

Motywowanie do uczenia się (oprac. 2011 r.)

Muzykoterapia (oprac. 2011 r.)

Myślenie krytyczne (oprac. 2011 r.)

Narodowe Święto Niepodległości (oprac. 2014 r.)

Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi (oprac. 2019 r.)

Nauczanie społeczne Jana Pawła II (oprac. 2011 r.)

Niepełnosprawność. Cz. 1 (oprac. 2013 r.)

Odzyskanie niepodległości Polski (oprac. 2018 r.)

Patologia społeczna (oprac. 2011 r.)

Podnoszenie samooceny nastolatków (oprac. 2018 r.)

Prawa dziecka i prawa ucznia (oprac. 2019 r.)

Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Cz. 1, Książki (oprac. 2018 r.)

Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Cz. 2, Artykuły z czasopism (oprac. 2019 r.)

Prostytucja (oprac. 2011 r.)

Przemoc i agresja w szkole (oprac. 2010 r.)

Rodzice w szkole (oprac. 2014 r.)

Ruch i racjonalne odżywianie (oprac. 2014 r.)

Sześciolatek w szkole i przedszkolu (oprac. 2012 r.)

Szkolnictwo na świecie - Afryka, Ameryka, Australia, Azja (oprac.2011 r.)

Szkolnictwo na świecie - Europa (oprac. 2011 r.)

Szkolnictwo na świecie - zagadnienia ogólne (oprac. 2011 r.)

Szkolnictwo w Polsce (oprac. 2011 r.)

Teatroterapia, psychodrama (oprac. 2011 r.)

Terapia plastyczna (oprac. 2011 r.)

Ubóstwo (oprac. 2010 r.)

Walentynki (oprac. 2015 r.)

Wielkanoc (oprac. 2015 r.)

Wolontariat (oprac. 2017 r.)

Współpraca i współdziałanie nauczycieli w szkole (oprac. 2019 r.)

Wychowanie muzyczne w przedszkolu (oprac. 2012 r.)

Wychowanie w przedszkolu (oprac. 2012 r.)

Zadania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień (oprac. 2017 r.)

Zdolne dziecko, zdolny uczeń (oprac. 2018 r.)

Zdolności : diagnoza i wspieranie rozwoju talentów (oprac. 2014 r.)

Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów (oprac. 2015 r.)

Zespół Aspergera (oprac. 2012 r.)

Zespół Aspergera (oprac. 2018 r.)