Zestawienia bibliograficzne

Jeżeli poszukujesz gotowego wykazu literatury na dany temat - DOBRZE TRAFIŁEŚ!

Proponujemy zestawienia bibliograficzne, które obejmują wybór książek, artykułów z czasopism, rozdziałów i fragmentów z opracowań zbiorowych, a w niektórych, także dokumentów elektronicznych (DVD, CD). Wszystkie pozycje ujęte w zestawieniach są dostępne w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Koszalinie. Każde z zestawień obejmuje inny zakres czasowy. Proponowany wykaz został ułożony w dwóch wersjach : alfabetycznie - według tytułu zestawienia i następnie chronologicznie według roku opracowania.

Wykazy książek, w niektórych zestawieniach, zostały uzupełnione sygnaturami ich dostępności w czytelni (np. czyt. 123321, m.p. 222333), a także pozostałymi, które oznaczają woluminy do wypożyczenia (np. 234432, P-1619, B-56666). Ilość sygnatur oznacza ilość dostępnych egzemplarzy książek. Czytelniku! Jeżeli jesteś zainteresowany jakąś książką do wypożyczenia, wcześniej sprawdź w naszym katalogu książek on-line, czy jest obecnie dostępna, czy też może w tej chwili wypożyczona. Z czasopism, w których są ujęte proponowane w zestawieniach tematycznych artykuły, można korzystać tylko na miejscu, w czytelni. Istnieje możliwość skopiowania artykułu lub fragmentu książki, korzystając z samoobsługowego ksero udostępnionego w bibliotece.

KORZYSTANIE Z OPRACOWANYCH ZESTAWIEŃ TEMATYCZNYCH MOŻE ZNACZNIE UŁATWIĆ CI DOTARCIE DO POSZUKIWANEJ LITERATURY.

Agresja i przemoc rówieśnicza (oprac. 2015 r.)

Agresja i przemoc w szkole (oprac. 2012 r.)

Aktywizowanie uczniów na lekcjach matematyki i przyrody (oprac. 2016 r.)

Aktywizujące metody nauczania w szkole i przedszkolu (oprac. 2019 r.)

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży (oprac. 2017 r.)

Andrzejki (oprac. 2014 r.)

Arteterapia - zagadnienia ogólne (oprac. 2011 r.)

Autyzm 1983-2009 (oprac. 2018 r.)

Autyzm 2010-2018 (oprac. 2018 r.)

Bezdomność (oprac. 2011 r.)

Choreoterapia (oprac. 2011 r.)

Cyberprzemoc (oprac. 2019 r.)

Dopalacze (oprac. 2011 r.)

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia (oprac. 2011 r.)

Dzieci i młodzież w sytuacjach zagrożenia demoralizacją (oprac. 2015 r.)

Dziecko głuche, niedosłyszące, głuchonieme i głuchoniewidome (oprac. 2020 r.) 

Dziecko niewidome, niedowidzące i głuchoniewidome (oprac. 2020 r.)

Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny (oprac. 2010 r.)

Dziecko w świecie multimediów (oprac. 2012 r.)

Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole (oprac. 2018 r.)

Edukacja klasyczna (oprac. 2023 r.)

Edukacja matematyczna w klasach I-III (oprac. 2010 r.)

Edukacja matematyczna w przedszkolu (oprac. 2010 r.)

Edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (oprac. 2023 r.)

Edukacja społeczno-przyrodnicza w edukacji wczesnoszkolnej (oprac. 2024 r.)

Edukacja zdalna w dobie pandemii wirusa COVID-19 (oprac. 2021 r.)

Fonoholizm (oprac. 2020 r.)

Gimnastyka korekcyjna (oprac. 2011 r.)

Głos narzędziem pracy nauczyciela (oprac. 2011 r.)

Głos narzędziem pracy nauczyciela - aneks (oprac. 2020 r.)

Gimnastyka korekcyjna - aneks (oprac. 2020 r.)

Gry i zabawy w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym (oprac. 2012 r.)

Hospicja, opieka paliatywna, wolontariat (oprac. 2010 r.)

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania (oprac. 2011 r.)

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania - aneks (oprac. 2014 r.)

Informatyzacja edukacji w Polsce (oprac. 2013 r.)

Integrowanie zespołu klasowego (oprac.2019 r.)

Internetowe platformy edukacyjne i aplikacje do prowadzenia lekcji, szkoleń i zajęć online (oprac. 2022 r. )

Jak uczyć uczniów myślenia? (oprac. 2023 r.)

Jak wspierać ucznia w wyborze zawodu (oprac. 2019 r.)

Jan Paweł II : materiały na uroczystości i scenariusze lekcji (oprac. 2011 r.)

Janusz Korczak - pedagog, teoretyk wychowania (oprac. 2012 r.)

Jasełka (oprac. 2014 r.)

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 - 1. "Edukacja klasyczna"

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 - 4. "Nauczanie języka polskiego jako języka obcego"

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 - 8. "Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli"

Kształtowanie kompetencji kluczowych dziecka w wieku przedszkolnym (oprac. 2019 r.)

Literatura detektywistyczna (oprac. 2010 r.)

Maria Grzegorzewska (oprac. 2022 r.)

Metoda Dobrego Startu (oprac. 2016 r.)

Metody aktywizujące (oprac. 2011 r.)

Młodzi wolni od uzależnień (oprac. 2016 r.)

Mobbing (oprac. 2010 r.)

Motywowanie do uczenia się (oprac. 2011 r.)

Muzykoterapia (oprac. 2011 r.)

Myślenie krytyczne (oprac. 2011 r.)

Narodowe Święto Niepodległości (oprac. 2014 r.)

Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi (oprac. 2019 r.)

Nauczanie języka polskiego jako języka obcego (oprac. 2024 r.)

Nauczanie społeczne Jana Pawła II (oprac. 2011 r.)

Nie tylko test - sposoby monitorowania wiedzy ucznia (oprac. 2023 r.)

Niepełnosprawność. Cz. 1 (oprac. 2013 r.)

Nowa podstawa programowa (oprac. 2019 r.)

Ocenianie szkolne (oprac. 2022 r.)

Odzyskanie niepodległości Polski (oprac. 2018 r.)

Olga Tokarczuk (oprac. 2019 r.)

Osoby głuche, niedosłyszące, głuchonieme i głuchoniewidome (oprac. 2020 r.)

Osoby niewidome, niedowidzące i głuchoniewidome (oprac. 2020 r.)

Papież Jan Paweł II - scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych dla szkół i przedszkoli (oprac. 2020 r.)

Papież Jan Paweł II - życie i nauczanie (oprac. 2020 r.)

Patologia społeczna (oprac. 2011 r.)

Podnoszenie samooceny nastolatków (oprac. 2018 r.)

Pomysły na ciekawe lekcje (oprac. 2024 r.)

Prawa dziecka i prawa ucznia (oprac. 2019 r.)

Pracoholizm (oprac. 2020 r.)

Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Cz. 1, Książki (oprac. 2018 r.)

Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Cz. 2, Artykuły z czasopism (oprac. 2019 r.)

Prostytucja (oprac. 2011 r.)

Przemoc i agresja w szkole (oprac. 2010 r.)

Rodzice w szkole (oprac. 2014 r.)

Roman Witold Ingarden (oprac. 2020 r.)

Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów (oprac. 2020 r.)

Ruch i racjonalne odżywianie (oprac. 2014 r.)

Scenariusze zajęć i zabaw dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców (oprac. 2023 r.)

Sześciolatek w szkole i przedszkolu (oprac. 2012 r.)

Szkolnictwo na świecie - Afryka, Ameryka, Australia, Azja (oprac.2011 r.)

Szkolnictwo na świecie - Europa (oprac. 2011 r.)

Szkolnictwo na świecie - zagadnienia ogólne (oprac. 2011 r.)

Szkolnictwo w Polsce (oprac. 2011 r.)

Świat wokół nas - jak wykorzystać lokalne zasoby w realizacji podstawy programowej (oprac. 2022 r.)

Teatroterapia, psychodrama (oprac. 2011 r.)

Terapia plastyczna (oprac. 2011 r.)

Ubóstwo (oprac. 2010 r.)

Uzależnienie od hazardu (oprac. 2020 r.)

Walentynki (oprac. 2015 r.)

Wielkanoc (oprac. 2015 r.)

Wolontariat (oprac. 2017 r.)

Wspieranie obszarów rozwoju przedszkolaka i ucznia (oprac. 2023 r.)

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli (oprac. 2023 r.)

Współpraca i współdziałanie nauczycieli w szkole (oprac. 2019 r.)

Wychowanie muzyczne w przedszkolu (oprac. 2012 r.)

Wychowanie patriotyczne w szkole (oprac. 2018 r.)

Wychowanie w przedszkolu (oprac. 2012 r.)

Wycieczka szkolna (oprac. 2020 r.)

Wypalenie zawodowe nauczycieli (oprac. 2020 r.)

Zadania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień (oprac. 2017 r.)

Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów (oprac. 2015 r.)

Zespół Aspergera (oprac. 2012 r.)

Zespół Aspergera (oprac. 2018 r.)

Zdolne dziecko, zdolny uczeń (oprac. 2018 r.)

Zdolności : diagnoza i wspieranie rozwoju talentów (oprac. 2014 r.)

Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie społeczne w czasie pandemii COVID-19 (oprac. 2021 r.)