Dostosowanie wymagań edukacyjnych na lekcjach języków obcych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych na lekcjach języków obcych

 

         Uczniowie z dysleksją są zaliczani do uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, a zatem mają szanse radzić sobie w szkole pomimo trudności w uczeniu się, jeżeli ich problem zostanie dostrzeżony 
i zrozumiany przez właściwie przygotowanych nauczycieli, gdy uczą się według programu dostosowanego do ich możliwości, stylu uczenia się metodami, które uwzględniają ich słabe i mocne strony, przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych oraz gdy są oceniani stosownie do swoich możliwości.

       Profesor Albert Galaburda stwierdził, że osoby z dysleksją powinny być uważane nie za mające trudności w uczeniu się, ale za osoby, które mają odmienne zdolności. Te słowa przywracają wiarę w osiągnięcie sukcesu. A jest on możliwy, jeśli będziemy realizować zasadę, że nie ucznia będziemy dopasowywać do szkoły tylko szkołę dostosujemy do specjalnych potrzeb uczniów i ich stylu uczenia się.

Poniżej przedstawiam wymagania edukacyjne z języków obcych dostosowane do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce:

1. Słuchanie

a) słuchanie i poznawanie słownictwa i zwrotów 
umożliwić kilkakrotne wysłuchanie słownictwa i zwrotów
- wspomagać słuchanie obrazem lub gestami
- zapisywać nowe słownictwo i struktury gramatyczne używając kolorów i rysunków
- możliwość jednoczesnego słuchania i śledzenia tekstu z wodzeniem palcem po nim
-wydłużyć czas na nauczenie się nowego materiału
- nowy materiał należy podzielić na mniejsze partie
- słownictwo i zwroty nagrać w celu ponownego odtworzenia i nauczenia się poprawnej wymowy w domu
b) uzupełnianie danych na podstawie usłyszanego tekstu
- umożliwić śledzenie słuchanego tekstu
c) rekonstrukcja dialogów na podstawie tekstu słuchanego
- podać zwroty i słownictwo potrzebne do wykonania zadania
- kilkakrotne wysłuchanie dialogów
- podanie wysłuchanie dialogów
d) nauka poprawnej wymowy
- nagrać słowa i zwroty do odtworzenia w domu
- indywidualna praca z uczniem
e) odpowiadanie na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
- możliwość kilkakrotnego wysłuchania i następnie zobaczenia testu

2. Czytanie

a) czytanie tekstu
- wydłużyć czas na przeczytanie tekstu
- dostosować długość tekstu i wielkość czcionki do potrzeb ucznia
- dodatkowo wytłumaczyć słownictwo i zwroty
b) wybór prawidłowej odpowiedzi na pytania do tekstu
- pytania ukierunkować na najważniejsze informacje
- wykonać mapę tematu
c) poprawność czytania
- wydłużyć czas na przygotowanie się do czytania
- umożliwić czytanie o lekcji
- nie wzywać do czytania z zaskoczenia, wbrew woli ucznia

3. Mówienie

a) poprawna wymowa
- nagrać uczniowi słownictwo i zwroty do odtworzenia po lekcji
- indywidualna praca z uczniem
b) literowanie wyrazów
- zapisać wyrazy
c) odpowiedź, wypowiedź ucznia
- umożliwić mówienie po lekcji, nie przed zespołem klasowym
- wydłużyć czas na przygotowanie i zastanowienie się
- zezwolić na wgląd do notatek
- umożliwić wspomaganie się zapisanym słownictwem i zwrotami
- podać przykłady zdań, wypowiedzi
- wspomagać wizualizacją i gestami
- zezwolić na odpowiedź z ławki
- zezwolić na wypowiedź w grupie/w parach

4. Pisanie

a) pisanie dyktand
- nie oceniać błędów ortograficznych
- nie oceniać negatywnie pisma za niski poziom graficzny
- wydłużyć czas na pisanie i autokorektę
b) uzupełnianie tekstów, dialogów, zdań gramatycznych
- podać na marginesie potrzebne wyrazy, struktury, zwroty
c) samodzielne pisanie
- przypomnieć struktury zdań, zwrotów, słownictwo
- wspólnie ułożyć plan pisanego tekstu
- ustalić struktury tekstu
- zezwolić na pisanie według wzoru
- wydłużyć czas na pisanie
- zezwolić na pisanie ze słownikiem
- jeśli pisanie stanowi dużą trudność, należy wiadomości egzekwować głownie poprzez odpytywanie.

        Pamiętajmy, że uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce doświadczyli już wielu niepowodzeń związanych z nauką języka ojczystego.
A w związku z tym, mogą mieć uprzedzenia i zahamowania w nauce języka obcego. Trzeba poświęcić im więc dużo uwagi oraz sprawić, aby nauka języka była przyjemnością i zabawą, a jednocześnie powinna dostarczyć im wiele satysfakcji i zadowolenia. Z takim podejściem nauczyciela, język obcy nie będzie aż taki obcy.

 

Renata Lemańczyk
doradca metodyczny języka niemieckiego