PRACOWNIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ, ARTYSTYCZNEJ I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W roku szkolnym 2021/2022 swoją pomocą służą Państwu:

 

Iwona Łotysz - kierwonik pracowni

iwonalotysz@cen.edu.pl

 

Doradcy metodyczni:

Renata Pietras - Pacynko - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

renata.pietras@cen.edu.pl

Małgorzata Pietruk - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

malgorzatapietruk@cen.edu.pl

Katarzyna Fiebiger - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

katarzynafiebiger@cen.edu.pl

Izabela Janocha - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

izabela.janocha@cen.edu.pl

Małgorzata Kulik - doradca metodyczny wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

malgorzatakulik@cen.edu.pl

Agnieszka Wilczyńska - doradca metodyczny muzyki, edukacji muzycznej

agnieszkawilczynska@cen.edu.pl

Danuta Lech - doradca metodyczny plastyki, edukacji plastycznej

danutalech@cen.edu.pl

Sabina Małek-Galicka - doradca metodyczny kształcenia specjalnego

sabinamalekgalicka@cen.edu.pl

Zapraszamy na: 

·         dyżury metodyczne,

·         warsztaty predmiotowo-metodyczne,

          kursy e-learningowe,

          szkolenia zespołu nauczycieli na terenie szkoły, przedszkola,

·         jesienne i wiosenne zespoły metodyczne,

          sieci współpracy i samokształcenia,

·         zajęcia otwarte,

·         konsultacje indywidualne i zbiorowe.