Zaproszenie do udziału w II edycji programu Matematycznie zakręceni - przedszkola i klasy I-III

Serdecznie zapraszamy do udziału II edycji programu „Matematycznie zakręceni”. 

Organizatorami programu są: CEN Koszalin, Politechnika Koszalińska i Przedszkole nr 16 w Koszalinie.

Celem programu jest rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Druga edycja będzie realizowana pod hasłem: „Matematyka w ruchu”. 

W ramach działań programowych oferujemy:

  • zajęcia otwarte realizowane przez doradców metodycznych w placówkach,

  • warsztaty stacjonarne i webinaria,

  • szkolenia e-learningowe,

  • konsultacje dla nauczycieli,

  • bezpłatną konferencję naukowo-metodyczną podsumowującą całoroczną pracę w programie.

Program wpisuje się w tegoroczne priorytety polityki oświatowej państwa.

MODUŁ II Matematyka w ruchu

Zadania do realizacji:

  • Grupa w programie wybiera i realizuje trzy zadania z siedmiu.

  • Nauczyciel w programie realizuje trzy zadania.

  • Placówki uczestniczące w programie przygotowują fotorelację (zdjęcia), które zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Kultury Matematycznej - konferencja metodyczna podsumowująca MODUŁ II.

Zgłoszenie do projektu:

  1. Placówka chcąca wziąć udział w realizacji projektu na dany rok szkolny zgłasza swój udział poprzez wypełnienie karty zgłoszenia do projektu (załącznik 1). Koordynator oraz nauczyciele biorący udział w projekcie zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO (załącznik 3), a następnie wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).

  2. Komplet dokumentów należy przesłać drogą mailową na adres: iwonalotysz@cen.edu.pl do 10 października 2023 r.

KONTAKT: Placówki uczestniczące w programie oraz placówki, które chcą dołączyć do programu  zapraszamy do kontaktu z kierownikiem pracowni EEAiWF – Iwoną Łotysz drogą telefoniczną 94 347 67 28 lub droga e-mailowa iwonalotysz@cen.edu.pl.

 

Pliki do pobrania
II edycja programu „Matematycznie zakręceni” - zadania prgramowe oraz oferta szkoleniowaPobierz
Zgłoszenie do projektu ”MATEMATYCZNIE ZAKRĘCENI” w roku szkolnym 2023 2024Pobierz