Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży - debata społeczna

Zapraszamy pedagogów, psychologów i zainteresowanych nauczycieli na debatę Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży organizowaną przez  Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Spotkanie odbędzie sie 28 kwietnia o godz. 10.00 w  Auli Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie.

Szczegółowy harmonogram debaty:

10.00-10.10 – rozpoczęcie debaty – mł. asp. Beata Gałka, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie

10.10-10.15 – przywitanie gości – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie

10.15-10.20 – zabranie głosu przez dr. hab. Michała Polaka, prof. PK, dziekana Wydziału Humanistycznego  Politechniki Koszalińskiej

10.20-10.35 – zabranie głosu przez Michała Misiurnego, pełnomocnika ds. Uzależnień Urzędu Miejskiego w Koszalinie

10.35-10.50Czy to już uzależnienie? – mgr Wiktor Łuczak, Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON w Koszalinie

10.50-11.05Uzależnienia od substancji psychoaktywnych  wśród dzieci i młodzieży – mgr Natalia Dawidowska, Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala MSWiA w Koszalinie oraz Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Koszalinie

11.05-11.20 Zrozumieć uzależnienie – dr Joanna Radko, Katedra Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej

11.20-11.30 – przerwa na kawę

11.30-11.45 – Jak budować szkolna profilaktykę uzależnień? Działania edukacyjno-informacyjne realizowane przez policję - mł. asp. Beata Gałka, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie

11:45-12:00Edukacja emocjonalna skuteczną profilaktyką uzależnień – mgr Anna Kiełb, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

12:00-12:10 – zakończenie debaty – mł. asp. Beata Gałka, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie

Sylwetki prelegentów