"eduFOCUS" - Nie tylko test

 

 Jedenasty numer naszego periodyku zawiera materiały inspirujące Czytelników do refleksji nad różnymi sposobami oceniania poziomu wiedzy i postępów edukacyjnych uczniów. Publikacja może skłaniać do rozważenia skuteczności metod obserwacji procesów uczenia się i wyników działalności wychowanków: ich pomysłowości, dociekliwości, zdolności twórczych itp.

 Autorzy artykułów dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Nawiązują do wiedzy neurodydaktycznej. Wskazują potrzebę przejścia od kultury nauczania do kultury uczenia się, od narzędzi pomiaru do metodyki przetwarzania informacji oraz twórczego projektowania. Zachęcają do poszukiwania sposobów motywowania uczniów do aktywności poznawczej, zastosowania zwinnej metodyki, eksponowania sukcesów oraz konstruktywnego wykorzystania błędów.  Doradcy metodyczni w swych propozycjach zwracają także uwagę na emocje oraz  nastroje doświadczane przez ocenianych uczniów i oceniających nauczycieli.

 Zachęcamy do lektury!

Przewodnicząca Zespołu Redakcyjnego
Mariola Rink-Przybylska