Innowacja metodyczno-programowa W ŚWIECIE DOBRYCH MANIER

Ważną rolę w życiu społecznym pełni przestrzeganie przyjętych reguł w różnych sytuacjach. Ponadto właściwe zachowanie to wyraz szacunku dla innych i dla siebie. Pomaga lepiej żyć i zjednuje sympatię otoczenia. Dobre maniery to praktyczna i bardzo przydatna umiejętność właściwego zachowania się. Każde pokolenie tworzy własny kodeks dobrych manier. Bez względu na to w jakich czasach żyjemy wzajemne stosunki powinny opierać się na poszanowaniu godności człowieka, uprzejmości i życzliwości. Głównym celem innowacji pt: „W świecie dobrych manier ”, jest przybliżenia młodzieży znajomości zasad dobrego zachowania. Wychowankowie będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących stosowania określonych zasad obowiązujących we wzajemnych relacjach społecznych, prawidłowego odżywiania oraz kulturalnego zachowania się przy stole. 

pobierz innowację