Realizacja innowacji pedagogicznej „Przedsiębiorczość już od przedszkola” w Przedszkolu Gminnym w Boninie

Innowacja opracowana przez: Renatę Pietras, Magdalenę Piotrowską i Annę Walaszek.

Przedsiębiorczość rozumiana jest przez nas jako postawa aktywna i twórcza w rozwiązywaniu różnorakich problemów, a także umiejętność dokonywania racjonalnych wyborów i śmiałe podejmowanie decyzji. Przedsiębiorczość to także oszczędne korzystanie z posiadanych materiałów, właściwa ocena swoich możliwości, samodzielność ale także umiejętność współdziałania z innymi, nie zrażanie się trudnościami. Zgodnie z powiedzeniem "Czego Jaś się nie nauczył – tego Jan nie będzie umiał" proponujemy rozwijanie przedsiębiorczości już w przedszkolu, by w coraz bardziej wymagającym świecie dzieci były zaradne i skuteczne w swoich działaniach już od pierwszych lat życia.

Opracowany program stanowi propozycje zajęć innowacyjnych dla dzieci 4-6 letnich, które mogą być realizowane już w przedszkolu. Celem programu jest podnoszenie świadomości finansowej dzieci i odbioru przekazu reklamowego oraz kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

Program ten stanowi uzupełnienie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ponieważ proponowane na rynku programy nauczania i wychowania w niewystarczającym stopniu zwracają uwagę na rozwijanie dziecięcej przedsiębiorczości.

Proponowane w programie działania zachęcają dzieci do aktywności, wykorzystują ich naturalną ciekawość i będąc miłą zabawą, zawierają jednocześnie treści z różnych dziedzin i wprowadzają dzieci w świat finansów. Dlatego w naszym programie wykorzystujemy metody, w których wyzwalana jest aktywność dzieci, które same projektują, planują działania, analizują realne sytuacje, wyprowadzają wnioski i dokonują ocen podczas różnorodnych zabaw. Innymi słowy, wykorzystujemy twórcze, aktywizujące metody pracy, wyzwalające różnorodne aktywności dzieci.

Mamy nadzieję, że zaproponowane zabawy będą inspirować nauczycieli do własnych rozwiązań metodycznych.

PREZENTACJA