Majątek Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

1. Grunty

- działka nr 817, obręb 19, powierzchnia 0,5233 ha

- działka nr 841, obręb 19, powierzchnia 0,1210ha

- działka nr 55/16, powierzchnia 1009 m2

- budynek ul. Szpitalna 2D w Kołobrzegu 399414,86 

2. Budynki

Budynek przy ul. Ruszczyca 16 w Koszalinie

- powierzchnia użytkowa                     -          985 m2

- kubatura całkowita                            -          8.240 m3

Budynek przy ul. M. J. Piłsudskiego 62 w Koszalinie

- powierzchnia użytkowa                     -          972 m2

- kubatura całkowita                            -          4.440 m3

3. Budowle

- ul. Ruszczyca 16, Koszalin - boisko utwardzone, drogi i place, ogrodzenie, przyłącze

 gazowe, oświetlenie terenu, sieć energetyczna, przyłącze, kanalizacja sanitarna 

- ul. Piłsudskiego 62, Koszalin - ogrodzenie 

- ul. Szpitalna 2D, Kołobrzeg - ogrodzenie, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej