Konsultacje metodyczne dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych na konsultacje realizowane przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej.

Indywidualne konsultacje metodyczne będą realizowane po uprzednim umówieniu się telefonicznym (tel. 94 345 45 05) w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 62 lub, w miarę potrzeb, w bibliotece szkolnej.
Skorzystanie z tej formy pomocy merytorycznej nie wymaga zapisywania się za pośrednictwem platformy szkoleniowej CEN.

Tematyka konsultacji:

Ewidencja zbiorów: wpływy, ubytki, księgi inwentarzowe, rejestry wpływów i ubytków, protokoły ubytków.
Marzena Gazińska, Daria Kosior
e-mail: marzenagazinska@cen.edu.pl

Selekcja zbiorów, skontrum
Marzena Gazińska, Daria Kosior
e-mail: marzenagazinska@cen.edu.pl

Katalogowanie zbiorów: opis bibliograficzny wydawnictw zwartych i ciągłych
Dorota Motyka
e-mail: opracowanie@bibliotekacen.pl

Katalogowanie zbiorów: opis bibliograficzny artykułów z czasopism i fragmentów książek
Małgorzata Trembowelska
e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Klasyfikacja UKD, Język haseł przedmiotowych BN, Deskryptory
Dorota Motyka
e-mail: opracowanie@bibliotekacen.pl

Zestawienia bibliograficzne, bibliografia załącznikowa
Małgorzata Trembowelska
e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Korzystanie z katalogu elektronicznego biblioteki, elektroniczne źródła informacji, otwarte zasoby edukacyjne
Małgorzata Trembowelska
e-mail: informacja@bibliotekacen.pl