OFERTA SZKOLENIOWA CEN NA ROK 2023/2024

 

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy ofertę doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2023/2024. Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczania w przedszkolu i w szkole, realizację podstawy programowej, nowoczesną metodykę, edukację włączającą oraz aktywizację poznawczą dzieci i młodzieży. Wzbogaceni doświadczeniami z edukacji zdalnej poszerzyliśmy ofertę o szkolenia dotyczące wykorzystania strategii kształcenia na odległość w codziennej praktyce edukacyjnej, w nauczaniu stacjonarnym lub zdalnym.

W naszej ofercie znalazły się te formy, które dotychczas cieszyły się zainteresowaniem oraz propozycje wynikające z oczekiwań i sugestii kadry kierowniczej oraz nauczycieli. Uwzględniamy również kierunki polityki oświatowej państwa.

Proponujemy Państwu:

1)        kursy kwalifikacyjne (zarządzanie oświatą, wychowanie do życia w rodzinie),

2)        szkolenia zespołów nauczycieli na terenie szkoły,

3)        szkolenia problemowe,

4)        warsztaty metodyczne,

5)        seminaria i konferencje.

Planujemy, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, następujące formy doskonalenia:

- szkolenia stacjonarne (w siedzibie CEN w Koszalinie) – wyróżniane kolorem żółtym,

- webinaria (na platformie TEAMS) – wyróżniane kolorem zielonym,

- kursy e-learningowe (na platformie MOODLE) – kolor fioletowy.

Proponowane szkolenia stacjonarne i webinaria  mogą być również  realizowane na terenie przedszkola, szkoły czy placówki po wcześniejszych uzgodnieniach organizacyjnych. 

 

Zapisy na kursy i szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem elektronicznej bazy szkoleń. W celu zgłoszenia się na wybraną formę dokształcania lub doskonalenia prosimy o zarejestrowanie się lub zalogowanie się w zakładce Zapisy on-line umieszczonej na stronie  http://cen.edu.pl  i postępowanie zgodnie z opisaną  procedurą. Do prawidłowego zalogowania się do bazy wymagane jest  podanie prywatnego adresu mailowego i wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką tak, by informacje zwrotne mogły dotrzeć bezpośrednio do nauczyciela zainteresowanego szkoleniem.

Zawiadomienie o terminie i miejscu szkolenia zostanie wysłane na podany adres mailowy dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Potwierdzenie uczestnictwa następuje po kliknięciu linku zawartego w korespondencji. Ze względów organizacyjnych oczekujemy również  informacji o rezygnacji ze szkolenia. 

Pani Barbara Grzelakowska może pomóc w rejestrowaniu lub logowaniu się do bazy
(tel. 94-347-67-38, 94-347-67-20).

 

OFERTA DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  

 

Informator z podziałem na formy i tematykę 

    druk zgłoszenia   

 

Szkolenia problemowe

 

Warsztaty metodyczne