Sieci współpracy i samokształcenia

Jest to jedna z form realizacji zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli umożliwiająca kontakty, wymianę poglądów i dostęp do informacji, działająca w sposób: długofalowy, systematyczny, oparty na zaufaniu i wzajemności. Funkcjonowanie w sieci pozwala na:

•  dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,

•  nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,

•  wspólne wykonywanie zadań,

•  zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,

•  nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

Zapraszamy Państwa do udziału w prowadzonych przez CEN sieciach współpracy i samokształcenia:

 

 • 1.9 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Serdecznie zapraszam do współpracy on-line  w ramach sieci  adresowanej do nauczycieli języka angielskiego.  Na platformie e-learningowej są zamieszczane  informacje i  materiały  metodyczne.
 • Sieć współpracy - Geografia w sieci
  Serdecznie zapraszam do współpracy on-line w ramach sieci adresowanej do nauczycieli geografii  
 • Fizyka w sieci
  Serdecznie Państwa zapraszam do współpracy onlin w ramach sieci współpracy dla nauczycieli fizyki szkół podstawowych i średnich. Sieć prowadzi Witold Grabowski - doradca metodyczny fizyki
 • Sieć współpracy doradców zawodowych - "Forum dobrych praktyk".
  Serdecznie zapraszam do współpracy on-line w ramach sieci adresowanej do nauczycieli doradców zawodowych. Na platformie e-learningowej są zamieszczane informacje i materiały metodyczne. Możecie Państwo zapoznać się z materiałami po zgłoszeniu chęci aktywnego uczestniczenia w sieci. W tym celu należy zapisać się on-line na www.cen.edu.pl na formę 1.14
 • Język ukraiński w sieci
  Serdecznie zapraszam do współpracy on-line w ramach sieci adresowanej do nauczycieli języka ukraińskiego. Na platformie e-learningowej są zamieszczane informacje i materiały metodyczne. Możecie Państwo zapoznać się z materiałami jako „gość” bez logowania lub zgłosić chęć aktywnego uczestniczenia w sieci. W tym celu należy zapisać się on-line na www.cen.edu.pl na formę 1.10
 • Historia w sieci
  Serdecznie zapraszam do współpracy on-line w ramach sieci adresowanej do nauczycieli historii. Na platformie e-learningowej są zamieszczane informacje i materiały metodyczne. Możecie Państwo zapoznać się z materiałami jako „gość” bez logowania lub zgłosić chęć aktywnego uczestniczenia w sieci. W tym celu należy zapisać się on-line na www.cen.edu.pl na formę 1.11
 • Język niemiecki w sieci
  Serdecznie zapraszam do współpracy on-line w ramach sieci adresowanej do nauczycieli języka niemieckiego. Na platformie e-learningowej są zamieszczane informacje i materiały metodyczne. Możecie Państwo zapoznać się z materiałami jako „gość” bez logowania lub zgłosić chęć aktywnego uczestniczenia w sieci. W tym celu należy zapisać się on-line na www.cen.edu.pl na formę 1.8
 • Język angielski i francuski w sieci
  Serdecznie zapraszam do współpracy on-line w ramach sieci adresowanej do nauczycieli języka angielskiego. Na platformie e-learningowej są zamieszczane informacje i materiały metodyczne. Możecie Państwo zapoznać się z materiałami jako „gość” bez logowania lub zgłosić chęć aktywnego uczestniczenia w sieci. W tym celu należy zapisać się on-line na www.cen.edu.pl na formę 1.9
 • Język polski w sieci - szkoły podstawowe
  Sieć jest propozycją współpracy z nauczycielami na platformie e-learningowej MOODLE. Platforma daje możliwość korzystania z zamieszczonych materiałów oraz publikowania własnych propozycji za pośrednictwem moderatora.
 • Język polski w sieci - szkoły ponadpodstawowe
  Sieć jest propozycją współpracy z nauczycielami na platformie e-learningowej MOODLE. Platforma daje możliwość korzystania z zamieszczonych materiałów oraz publikowania własnych propozycji za pośrednictwem moderatora. Z sieci można korzystać jako uczestnik po dokonaniu rejestracji na www.cen.edu.pl (zapisy on-line, forma 1.13) i zalogowaniu się oraz jako gość bez klucza i loginu.
 • Multimedia w sieci
 • Informatyka w sieci
 • Sieć współpracy i samokształcenia- Klub Innowacyjnego Matematyka
 • Język polski w sieci