• Awans nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _1.09. 2022r. Plan rozwoju zgodny w Rozporządzeniem z 2018r.
    Nauczyciele kontraktowi, (którzy nie rozpoczęli stażu na mianowanie do 1 września 22r.), zgodnie z nowymi przepisami, realizują staż wg dotychczasowych przepisów: - nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - musi złożyć 1 września wniosek do dyrektora wraz z planem rozwoju zawodowego (trzeba poczekać na nowe przepisy, w których będą nowe wymagania) - dyrektor przydziela opiekuna - na zakończenie pisze sprawozdanie z planu rozwoju. Staż 2 lata i 9 miesięcy zostaje skrócony o rok, czyli trwa 1 roki i 9 miesięcy. Dla tych nauczycieli, którzy odbyli staż trwający 12 miesięcy (2018/2019), staż zostaje skrócony do 9 miesięcy.
  • Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2022r.
    Przedstawiam Państwu materiały przydatne do przygotowania się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022.