Doradca metodyczny matematyki – Barbara Pawlak

    

                                                                             

Jestem nauczycielem matematyki w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, w tak zwanym ekonomie. Pracuję z uczniami o różnorodnym zaawansowaniu matematycznym. Wykorzystuję to doświadczenie w pracy doradcy metodycznego. Jako doradca metodyczny wspieram nauczycieli matematyki w doskonaleniu metod i form pracy służących poprawie  efektywności kształcenia. Wspomagam nauczycieli w opracowywaniu programów nauczania, diagnoz i podejmowaniu działań innowacyjnych.  Wspomagam nauczycieli w umiejętnościach służących kształtowaniu kompetencji kluczowych i podnoszeniu wyników egzaminów zewnętrznych.

Jestem egzaminatorem OKE Poznań z zakresu egzaminu maturalnego z matematyki, rok rocznie sprawdzam egzaminy maturalne. Jestem egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Jestem współautorem publikacji  „Matematyka na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych” wyd. FORUM, Publikuję artykuły metodyczne z zakresu dydaktyki matematyki  w Edufocusie. Jestem koordynatorem "Koszalińskiej Szkoły Ćwiczeń".

Prywatnie mama dwójki dzieci, pasjonatka gier planszowych i Geogebry oraz miłośniczka zwierząt,

Kontakt: barbarapawlak@cen.edu.pl tel. 94 347 67 33 w czwartki

Zapraszam na warsztaty, webinary, kursy e-learning, szkolenia problemowe, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte, konferencje i do współpracy w ramach sieci współpracy.

 

SZCEGÓŁOWA OFERTA POJAWI SIĘ W SIERPNIU 2024

Najblizsze

5.09.2024  Zmiany w przepisach i  podstawie programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej od 1 września 2024

19.09.2024 : Czat GPT w edukacji matematycznej. Korzystanie z zasobów ZPE. Wykorzystanie do dokumentacji szkolnej

 

 

 

Zapraszam serdecznie Państwa do uczestnictwa w sieci współpracy utworzonej dla nauczycieli matematyki 1.16 Sieć nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowywch.  Aby zostać uczestnikiem sieci, należy zapisać się online na formę 1.16

Do moich zadań należy również uczestniczenie w zajęciach otwartych z matematykirealizowanych w Państwa szkołach oraz obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli początkujących. W takim przypadku proszę o wypełnienie i przysłanie druku.

Istnieje możliwość  też przeprowadzenia przeze mnie szkolenia zespołu nauczycieli matematyki na terenie szkoły. W takim przypadku proszę o kontakt 94 34 767 33 lub na mojego maila.

Zachecam Państwa do przesyłania ciekawych artykułów metodycznych związanych z nauczaniem matematyki do prowadzonego przez Centrum Edukacji Nauczycieli BANKU DOBRYCH PRAKTYK 

Ciekawe materiały związane z dydaktyką matematyki znajdziecie też Państwo również w Zeszytach Metodycznych eduFOCUS