Doradca metodyczny matematyki - Dawid Cerajewski

Związki matematyki z życiem - Zagadnienia wiedzy i życia

Jestem nauczycielem matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego  w Koszalinie. 

Nauczanie jest moją pasją. Odkąd pamiętam, matematyka była i jest moim nieodłącznym przyjacielem. Traktuję swoją pracę poważnie. Nie oznacza to, że lekcje matematyki muszą być nudne i sztywne. Staram się, aby były jak najbardziej atrakcyjne, ciekawe dla uczniów i sprawiały, że strach, o którym się mówi, że ma wielkie oczy, miał je coraz mniejsze, a potem znikał. W swojej pracy stawiam na relację z uczniami. Jakość relacji interpersonalnych uczeń - nauczyciel jest bardzo ważna, a może nawet najważniejsza. 

W swojej pracy dydaktycznej  ciągle poszukuję innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania matematyki, dlatego też systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych warsztatach, szkoleniach i kursach. 

Chętnie podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam Państwa na dyżury tematyczne, warsztaty, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte, konferencje i do współpracy w ramach sieci współpracy.

Zapraszam do kontaktu: dawidcerajewski@cen.edu.pl

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w szkoleniach w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Temat: Uczniowie ze SPE – dostosowanie wymagań edukacyjnych na lekcjach matematyki
  Program: analiza podstawy programowej, analiza i konstruowanie programów nauczania, zasady pracy z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dobór metod i form pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, działania podejmowane w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Forma zajeć: e-learning
  Termin: luty 2024 r.
 2. Temat: Gra dydaktyczna na lekcjach matematyki
  Program: gry planszowe na matematyce – propozycja gier, które zaciekawią uczniów, tworzenie gier autorskich
  Forma zajeć: stacjonarne
  Termin: kwiecień  2024 r.
 3. Temat: Matematyczny pokój zagadek. Pomysł na niebanalne lekcje powtórzeniowe z matematyki  
  Program: edukacyjny pokój zagadek jako metoda pracy na lekcji, tworzenie szkolnego pokoju zagadek, przykład escape roomu z instrukcją przygotowania
  Forma zajeć: stacjonarne
  Termin: 24 lutego 2024 r.
 4. Temat: Wybrane narzędzia rozwijające umiejętność wnioskowania na lekcjach matematyki w szkole podstawowej
  Program: wnioskowanie na lekcjach matematyki, narzędzia przydatnych przy rozwijaniu umiejętności wnioskowania
  Forma zajeć: webinarium
  Termin: 7 marca 2024 r.
 5. Temat: Rozwijanie umiejętności argumentowania na lekcjach matematyki
  Program: argumentowanie na lekcji matematyki, narzędzia przydatne przy rozwijaniu umiejętności argumentowania
  Forma zajeć: webinarium
  Termin: 21 marca 2024 r.

Zapraszam serdecznie Państwa do uczestnictwa w sieci współpracy utworzonej dla nauczycieli matematyki. Będzie można znaleźć tam ciekawe rozwiązania metodyczne. Zapraszam Państwa na tym forum do dyskusji oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami. Aby zostać uczestnikiem sieci, należy zapisać się online na formę 1.17.

Do moich zadań należy również uczestniczenie w zajęciach otwartych z matematyki realizowanych w Państwa szkołach oraz obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli początkujących. W takim przypadku proszę o wypełnienie i przysłanie druku.

Istnieje możliwość  też przeprowadzenia przeze mnie szkolenia zespołu nauczycieli matematyki na terenie szkoły. W takim przypadku proszę o kontakt 94 34 767 33 lub na mojego maila.

Zachecam Państwa do przesyłania ciekawych artykułów metodycznych związanych z nauczaniem matematyki do prowadzonego przez Centrum Edukacji Nauczycieli BANKU DOBRYCH PRAKTYK.

Ciekawe materiały związane z dydaktyką matematyki znajdziecie też Państwo również w Zeszytach Metodycznych eduFOCUS.