• Zmiany w bazie szkoleń CEN !
    RODO - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych
  • Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole
    Problematyka edukacji włączającej budzi duże zainteresowanie w środowisku oświatowym. Inicjatywa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie i koszalińskiego Centrum Edukacji Nauczycieli zaproszenia 14 kwietnia 2018 r. nauczycieli na konferencję naukowo-metodyczną "Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole" okazała się trafnym przedsięwzięciem odpowiadającym na oczekiwania nauczycieli. Patronat nad konferencją objęli dr Jan Kuriata JM Rektor PWSZ i mgr Stefan Turowski dyrektor CEN w Koszalinie. Sala konferencyjna o godz. 9.30 wypełniła się do ostatniego miejsca. Jakość wystąpień i prezentowanych materiałów informacyjno-metodycznych gwarantował komitet naukowy, w skład którego weszli: dr hab. prof. PWSZ Ewa Ryś i dr hab. prof. Karol Mausch, dr Danuta Apanel, dr Monika Pawłowska i dr Agnieszka Połaniecka oraz zaproszona na spotkanie z nauczycielami znana w naszym regionie specjalista pediatrii, lekarz medycyny, psychiatra Ewa Przybyła-Ożóg. Warsztaty metodyczne prowadzili konsultanci naszej placówki i doradcy metodyczni: Bogumiła Załuska, Izabela Janocha, Barbara Sałacka i Mariola Rink-Przybylska.