XI DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ dla uczniów szkół podstawowych

 

        XI DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

       

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się XI Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej  dla uczniów szkół podstawowych Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Zakres tematyczny konkursu będzie dotyczył:

- Programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce Eucharystia daje życie,

- biografii i działalności Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego
w kontekście jego beatyfikacji.

Regulamin XI DKWR i literatura na etap szkolny są dostępne również na stronie: http://www.diecezjakoszalin.pl/diecezjalny-konkurs-wiedzy-religijnej

      Zachęcamy nauczycieli religii do zainteresowania uczniów konkursem.