Komisja egzaminacyjna dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu - propozycja druków dla organu prowadzącego_ 2023r.

Od 1 września 2022r. nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego wprowadziły przepis, że nauczyciel który nie ma stopnia awansu zawodowego (początkujący) dobywa przygotowanie do zawodu. Trwa ono 3 lata i 9 miesięcy. Po tym czasie nauczyciel może złożyć wniosek do organu prowadzącego o powołanie komisji egzaminacyjnej. Przygotowanie do zawodu i komisja egzaminacyjna odbywają się zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2022r.

Podstawy prawne komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela początkującego_23

Przebieg egzaminu dla nauczyciela początkującego_23

Przykładowy protokół komisji egzaminacyjnej

Pismo do KO o wyznaczenie przedstawiciela do komisji egzaminacyjnej

Pismo do ekspertów

Pismo do związków zawodowych o wyznaczenie przedstawiciela do komisji egzaminacyjnej

Pismo do nauczyciela o terminie egzaminu